SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Neurosurgery - B00118 (Všeobecné lékařství)
Title: Neurochirurgie
Guaranteed by: Department of Neurosurgery and Neurooncology First Faculty of Medicine and Central Military Hospital (11-00860)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/50 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 50 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Doc.MUDr.Ing.Jaroslav Plas
Additional information: http://www.neurosurg.cz/
Old code: 118
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00632
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas (28.05.2019)
Seznámení s náplní a současnými možnostmi oboru neurochirurgie, jeho nejčastějšími diagnózami s důrazem na urgentní stavy. Operační indikace u chronických stavů. Diagnostika, specifika operační léčby.
Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas (28.05.2019)

1. Plas, J. a kol.: Neurochirurgie. Galén, Praha, 2001.
2. Zeman a kol.: Chirurgie. Kapitola Neurochirurgie. Galén, Praha. Text je identický s publikací č. 1.
3. Jiří Náhlovský et al.: Neurochirurgie. Galén, Praha 2006
4. Sameš, M.: Neurochirurgie. Maxdorf, Praha, 2005.
5. Greenberg Marc S.: Handbook of neurosurgery, th edn,Thieme, New York, 2016
6. Samandouras, George: The Neurosurgeon's Handbook.Oxford University Press Inc., New York, 2010

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html