Clinical Biochemistry - B00114 (Všeobecné lékařství)
Title: Klinická biochemie
Guaranteed by: Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine First Faculty of Medicine (11-00410)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: odb.as.MUDr.I.Šebesta,CSc;výuka probíhá v týdenních blocích vždy pro dvě st.skupiny -viz rozpis výuky
Additional information: http://www1.lf1.cuni.cz/ukb/
Old code: 114
Guarantor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Comes under: Povinné LEK 6.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : {Patobiochemie pro LEK jako prerekvizita}, B00384, B00385
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: MUDr. Ivan Šebesta, CSc. (25.09.2018)
Requesting and interpreting laboratory tests. The clinician´s contribution to valid results. Bedside testing. Preanalytical variables. Therapeutic drug monitoring. Case histories. Basic priniciples of molecular biology techniques.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Ivan Šebesta, CSc. (23.09.2019)

Základní učební texty:

1. Zima T.ed. Laboratorní diagnostika;třetí,doplněné a přepracované vydání,Praha,Galén,2013
2. Schneiderka a kol.:Kapitoly z klinické biochemie. Karolinum, Praha, 2000;
3. Racek J.et al.:Klinická biochemie.Druhé,přepracované vydání. Galén,Karolinum, Praha, 2006;
4. Průša R.a kol.: Kazuistiky a stručné kapitoly z klinické biochemie,Ústav klinické biochemie a patobiochemie, UK2 LF a FN Motol,Praha 2009

Doporučené texty:

Laker M.F. Clinical Biochemistry for Medical Students. W.B.Saunders, London, 1996;
Gaw A. et al. Clinical Biochemistry. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1999.
přednášky v Power Pointu: http://www1.lf1.cuni.cz/ukb/lectures.htm (seminar lectures-see:http://www1.lf1.cuni.cz/ukb/lectures.htm)
A.Kazda. Biochemické monitorování nemocných v intenzivní a resustitační péči. Praha, Avicenum, 1986.
S.Štípek a kol. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci. Praha, Grada, Avicenum, 2000.
J.Musil. Molekulové základy klinické biochemie. Praha,Grada, Avicenum,1994.
P.Schneiderka a kol. Stanovení analytů v klinické biochemii.1.část, Praha, Karolinum,1998
Doležalová a kol. Principy biochemických vyšetřovacích metod.I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno,1995.
C.A.Burtis, E.R.Ashwood D.E.Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed.Elsevier Saunders W.B. Comp., Philadelphia 2006.
L.A.Kaplan, A.J.Pesce, S.C.Kazmierczak. Clinical Chemistry, Theory, Analysis, Correlation. 4th ed. Mosby, 2003.
N.W.Tietz, R.B.Conn, E.L.Pruden. Applied Laboratory Medicine W.B.Saunders Comp., Philadelphia 1998.
L.Thomas ed.Clinical laboratory diagnostics:use and assessment of cinical laboratory results.1.ed. TH-Books-Verl-Ges.,1998.
P.D.Mayne et al.. Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. Edward Arnold,1998.
R.Montgomery, T.W.Conway, A.A.Spector. Biochemistry - A Case Oriented Approach. C.V. Mosby Comp., 1990.
Wallach. Interpretation of diagnostic tests.7th ed. Lippincott Williams & Wilkins,2000.
F.Fischbach A Manual of Laboratory & Diagnostic Tests.6thed. Lippincott Williams & Wilkins, 2000.
S.Kessler. Memorix - Laboratorní diagnostika, Scientia Medica, 1993

Education plan -
Schedule block
Week of the block Day From - To Education type Theme Teacher Note
5Monday08:00 - 09:15seminarIndikace a interpretace vyšetření v toxikologiidoc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. e-mail: Drahomira.Springer@vfn.cz; první výuka začíná v 5.výuk.týdnu: od 29.10.2019 (st.sk.5 a 6);dále dle tohoto stejného rozpisu v zimním semestru 19/20 ve výuk.týdnech: 7 ( st.sk.15 a 16); 12 (st.sk.7,8); 14(9,10); 15(13,14) a(od 3.2.2020: sk. 3,4); letní semestr: pro st.sk. 6001 a 6002 v 7. výuk.týdnu a v 9.výuk.týdnu st.sk. 6011 a 6012 -změna - viz informace v sekci : požadavky ke zkoušce
09:30 - 11:30seminar Organizace výuky - zápočty,zápisy ke zkoušce.Preanalytické ovlivnění biochemických vyšetření.Soubory vyšetřovacích metod,POCT. metabolická onemocnění.MUDr. Ivan Šebesta, CSc.isebes@lf1.cuni.cz; Cílem předmětu je rozbor kazuistik ze všech lékařských oborů s důrazem na nálezy laboratorních vyšetření. Studenti budou tázáni na a) stanovení diagnózy, b)diferenciální diagnostiku, c)návrh dalších vyšetření, d)návrh léčby. Po prezentaci kazuistiky bude v rámci diskuse prezentováno: - současný stav znalostí o daném onemocnění včetně výzkumných aspektů, - kompletní diferenciální diagnostika, - aktuální možnosti léčby.
11:35 - 12:30seminarTumorové markery. Interpretace výsledků s psychosomatickým přesahem.prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.marta.kalousova@lf1.cuni.cz
Tuesday08:00 - 09:15seminarVyšetření likvoru.MUDr. Kateřina MrázováKaterina.Mrazova@vfn.cz
09:20 - 10:15seminarDědičné metabolické poruchy.doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D.Pavel.Jesina@vfn.cz
10:15 - 12:15seminarEndokrinologie,osteologie.MUDr. Zdislava VaníčkováZdislava.Vanickova@lf1.cuni.cz
Wednesday08:00 - 09:45seminarHepatologie.prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.libor.vitek@lf1.cuni.cz
09:50 - 11:20seminarIndikace a interpretace vyšetření v hematologii.prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.Tomas.Kvasnicka@vfn.cz
11:30 - 13:00seminarGastroenterologie,e-health.MUDr. Petr Kocna, CSc.kocna@lf1.cuni.cz
Thursday08:00 - 10:00seminarAcidobasická rovnováha. Nátrémie,hydratace,efektivní osmolalita. prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.antonik@vfn.cz
10:15 - 12:00seminarMonitorování vnitřního prostředí v intenzivní péči. doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.Helena.LahodaBrodska@vfn.cz
12:05 - 13:00seminarIndikace a interpretace vyš. v mikrobiologii.MUDr. Václava AdámkováVaclava.Adamkova@vfn.cz
Friday08:00 - 09:00seminarVrozené vady v těhotenstvídoc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.Drahomira.Springer@vfn.cz
09:05 - 10:00seminarKlasická a onkologická genetika.doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.Zuzana.Zemanova@vfn.cz
10:15 - 12:15seminarNefrologie,zánět,oxidační stres.prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBAUvedený seminář vyučuje též :Prof.MUDr.M.Kalousová,PhD(marta.kalousova@lf1.cuni.cz) Zápočet - odb.as.MUDr Ivan Šebesta,CSc (isebes@lf1.cuni.cz)