SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Preventive Medicine 1,2 - B00088 (elective subject)
Title: Preventivní medicína 1,2
Guaranteed by: 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15 C [hours/semester]
summer s.:0/15 C [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: 60
Min. number of students: 10
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Prof MUDr Richard Češka, CSc (rcesk@lf1.cuni.cz)
Additional information: http://int3.lf1.cuni.cz/
Old code: 88
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00385, B00634
Annotation - Czech
Last update: STU06387 (29.04.2008)
Předmět pokrývá problematiku prevence kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů, onkologických onemocnění a dalších závažných chorob. Zahrnuta jsou následující témata: Preventivní kardiologie: Rizikové faktory a epidemiologie KVO Hyperlipoproteinémie Léčba tabákové závislosti v prevenci KVO ( a dalších onemocnění) Sekundární prevence KVO - antiagregační léčba a další - léčba hypertenze Prevence v oblasti metabolizmu Prevence a léčba diabetu Prevence a léčba obezity Prevence ostoporózy Prevence onkologická a další Prevence v onkologii Prevence v gastroenterologii Prevence v gynekologi Prevence závislostí
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (25.03.2020)

Úvod + prevence v kardiologii

Prevence v gastroenterologii

Prevence závislosti na tabáku

Prevence v diabetu

Prevence v endokrinologii

Rizikové faktory KVO kromě dyslipidemie

Literature - Czech
Last update: STU06387 (29.04.2008)

Češka,R., Fait,T., Vrablík,M. et al.: Preventivní medicína (k dispozici na podzim 2008)

Dále:

Klener,P. et al.: Vnitřní Lékařství

Dítě,P. et al.: Vnitřní Lékařství

Češka,R.: Cholesterol a ateroskleróza

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html