Internal Medicine - Summer Practice - B00084 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - prázdninová praxe
Guaranteed by: 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2016 to 2019
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/80 C [hours/semester]
Extent per academic year: 80 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: as. MUDr. T. Švestka, CSc.žádné
Additional information: http://int4.lf1.cuni.cz/
Old code: 84
Guarantor: MUDr. Tomislav Švestka, CSc.
MUDr. Jan Haber, CSc.
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00632
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Tomislav Švestka, CSc. (24.05.2019)
Vážení studenti, pro zápočet za Prázdninovou praxi B00084 se prosím dostavte na některou z interních klinik dle konzultačních hodin zástupců výuky (I.IK, II.IK, III.IK, IV.IK). Vyplněný formulář o praxi je nutné přinést s sebou, záznam v indexu nestačí. Děkuji za pochopení.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Tomislav Švestka, CSc. (24.05.2019)

Lukáš a kol.: Diferenciální diagnostika symptomatologie nemocí trávicího traktu. Triton, Praha 2003
Dítě a kolektiv: Akutní stavy v gastroenterologii. Galén, Praha, 2005 
Lukáš, Žák a kolektiv: Gastroenterologie a hepatologie - učebnice. Grada, Praha, 2007

Češka: Interna - 2. vyd., Praha, Triton 2015 

Bureš: Vnitřní lékařství - 2. přepr. vyd., Praha, Galén 2014

Souček: Vnitřní lékařství - 1. vyd., Praha, Grada 2011

Lata: Gastroenterologie - 1. vyd., Praha, Galén 2010

Hůlek, Urbánek: Hepatologie - 3. vyd., Praha, Grada 2018

Žák, Lukáš: Základy vnitřního lékařství - 1. vyd., Praha, Galén 2011

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Jan Škrha, Ph.D. (12.05.2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chápeme, že v současné pandemické situaci nemusí být jednoduché zajištění kapacit pro letní prázdninovou praxi z interny. Proto budeme v letošním akademickém roce uznávat následující formy letní prázdninové praxe:

  • standardní formát práce na interním lůžkovém oddělní v rozsahu minimálně jeden týden
  • stážování na fakultních pracovištích vč. specializovaných klinik (snaha je o navýšení kapacit pro stáže, jakkoli nelze tyto možnosti garantovat a je třeba o nich jednat s představiteli konkrétních pracovišt)
  • v souladu s obecným doporučením děkanátu 1. LF budeme uznávat jako ekvivalent absolvování letní praxe jakoukoli formu dobrovolnické práce. Prosíme o zaslání dokumentace o dobrovolnické práci (např. sken pracovní smlouvy, potvrzení vedoucího pracoviště).
  • s ohledem na výjimečnost situace lze dále uznat i praxi získanou na nelůžkovém zdravotnickém zařízení interního zaměření.

 

Nepodaří-li se vám místo pro prázdninovou letní praxi zajistit žádným z výše uvedených způsobů, kontaktujte jednoho z garantů předmětu, kteří budou situaci posuzovat individuálně.

 

S pozdravem,

garanti předmětu

Dr. Haber (jan.haber@lf1.cuni.cz)

Dr. Švestka (tomislav.svestka@lf1.cuni.cz)

Dr. Vrablík (michal.vrablik@lf1.cuni.cz)