SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Internal Medicine - SE - B00073 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - SRZk
Guaranteed by: 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)
Department of Nephrology First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00511)
2nd Department of Medicine - Clinical Department of Cardiology and Angiology (11-00520)
3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530)
4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540)
1st Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases First Faculty of Medicine (11-00570)
Department of Rheumatology First Faculty of Medicine and Rheumatology Institute (11-00641)
Department of Medicine First Faculty of Medicine and Central Military Hospital (11-00861)
Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 STEX [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Old code: 73
Guarantor: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Comes under: SZ LEK 6.r.
Attributes: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Order Course title
Tématický okruh 1 (TO1)
1 a Diferenciální diagnostika a léčba synkopy b Hypovitaminózy c Diferenciální diagnóza akutního renálního selhání
2 a Respirační insuficience b Reaktivní artritida a psoriatická artritida c Dyslipidémie – význam, diagnostika a léčba
3 a Dilatační, hypertrofická, restriktivní a arytmogenní kardiomyopatie b Adrenokortikální insuficience; zásady léčby hypokortikálních stavů c Diferenciální diagnóza hepatomegalie a splenomegalie
4 a Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů b Dnavá artritida c Nemoci plic způsobené kouřením, léčba nikotinismu
5 a Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy b Autoimunní trombocytopenie c Léčba vředové choroby žaludku a duodena
6 a Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi b Febrilní neutropenie c Léčba diabetu
7 a Chronické srdeční selhání se sníženou a zachovanou ejekční frakcí b Ankylozující spondylartritida c Diferenciální diagnóza zvětšení lymfatických uzlin
8 a Fibrilace síní, její komplikace, prevence komplikací a léčba b Hypertyreóza c Diferenciální diagnóza bolestí a otoků kloubů
9 a Mitrální stenóza a mitrální regurgitace b Akutní komplikace diabetu c Astma bronchiale - léčba
10 a Jaterní cirhóza b Léčba zánětlivých revmatických onemocnění; biologická léčba c Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace
11 a Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS) b Monoklonální gamapatie (MG) a chorobné stavy spojené s MG; amyloidóza c Léčba infekcí močových cest
12 a Bronchogenní karcinom - klinický obraz a diagnostika b Dřeňové útlumy c Léčba chronického renálního selhání
13 a Urgentní stavy v pneumologii b Poruchy metabolismu draslíku c Diferenciální diagnóza dysfagie
14 a Pneumonie – dělení, etiologie, diagnostika b Anemie hemolytické, vrozené c Skríning a prevence kolorektálního karcinomu
15 a Ischemická choroba dolních končetin – akutní a chronické formy, diagnostika a léčba b Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství c Léčba obezity
16 a Akutní koronární syndromy – rozdělení, diagnostika a léčba b Primární a sekundární imunodeficience c Léčba infekcí močových cest
17 a Nespecifické střevní záněty b Principy podpůrné léčby v hematologii c Diferenciální diagnóza hematurie
18 a Astma bronchiale- klinický obraz a diagnostika b Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP) c Léčba obezity
19 a Ikterus b Rychle progredující glomerulonefritidy c Diferenciální diagnóza otoků
20 a Aortální stenóza a aortální regurgitace, klinické projevy, diagnostika a léčba b Infekční artritidy c Dif. Dg. Nefrotického syndromu
21 a Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil b Onemocnění kůry nadledvin c Chronická obstrukční plicní nemoc - léčba
22 a Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika, základní léčebná opatření b Nehodgkinské maligní lymfomy c Skríning a prevence kolorektálního karcinomu
23 a Hematemeza, meléna, enteroragie b Metody náhrady funkce ledvin c Klinické projevy, diagnostika a léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie
24 a Virové hepatitidy b Onemocnění příštítných tělísek c Diferenciální diagnóza otoků
25 a Arteriální hypertenze, klinický význam, příčiny esenciální a sekundární hypertenze, diagnostika. Hypertenzní urgence a emergence b Glomerulonefritidy c Systémová a lokální léčba kortikosteroidy; nežádoucí účinky léčby
26 a Tuberkulóza plic – diagnostika a diferenciální diagnostika, léčba b Systémová sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida c Symptomatická léčba nauzey, zvracení, zácpy a průjmů
27 a Cholelitiáza a chronická cholecystitida b Vrozené nemoci ledvin c Farmakologická léčba arteriální hypertenze
28 a Vředová choroba žaludku a duodena b Sjögrenův syndrom c Komplexní ovlivnění kardiovaskulárního rizika; primární a sekundární prevence
29 a Chronická obstrukční plicní nemoc – etiologie, klinický obraz, diagnostika b Sekundární glomerulopatie c Diferenciální diagnóza ikteru
30 a Akutní a chronická pankreatitida b Hodgkinova choroba c Léčba akutních koronárních syndromů v akutním stádiu a v následném období
31 a Kolorektální karcinom b Anemie hemolytické, získané c Diferenciální diagnóza nechutenství a hubnutí
32 a Synkopa, kolaps b Ledviny a hypertenze c Diferenciální diagnóza anémie
33 a Plicní postižení u systémových nemocí pojiva a vaskulitid b Akutní tubulointersticiální nefritidy c Diferenciální diagnóza bolestí břicha
34 a Kardiomyopatie b Metabolický syndrom c Diferenciální diagnóza nevolnosti a zvracení
35 a Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů b Syndrom diseminované intravaskulární koagulace c Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie
36 a Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy b Myeloproliferativní choroby (mimo CML) c Léčba diabetu
37 a Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi b Poruchy fosfokalciového metabolismu c Diferenciální diagnóza anémie
38 a Léčba chronického srdečního selhání – farmakologická a nefarmakologická b Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce c Diferenciální diagnóza horečnatých stavů
39 a Fibrilace síní, její komplikace a léčba b Struma, záněty štítné žlázy, nádory štítné žlázy c Léčba osteoporózy
40 a Mitrální stenóza a mitrální regurgitace b Diabetes mellitus 1. typu c Zásady analgetické léčby; nežádoucí účinky analgetik
41 a Jaterní cirhóza b Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy (syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie, autoimunitní polyglandulární syndromy) c Interní předoperační vyšetření
42 a Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS) b Hypotalamo-hypofyzární systém a jeho onemocnění; diabetes insipidus centralis c Léčba akutního selhání ledvin
43 a Bronchogenní karcinom – léčba b Urolitiáza c Léčba ischemické choroby dolních končetin (akutní a chronické formy)
44 a Plicní hypertenze, cor pulmonale b Akutní leukémie c Léčba dyslipidémií
45 a Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces b Umělá výživa c Léčba chronického srdečního selhání
46 a Ischemická choroba dolních končetin b Alergická onemocnění; lékové alergie c Léčba jaterní cirhózy a jaterního selhání
47 a Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací b Onemocnění adenohypofýzy c Diferenciální diagnóza pleurálního výpotku
48 a Nespecifické střevní záněty b Mimokloubní revmatismus c Diferenciální diagnóza dušnosti
49 a Dyslipidémie b Onemocnění pleury c Léčba arteriální hypertenze - základní třídy antihypertenzív, hlavní vlastnosti
50 a Diabetes mellitus 2. typu b Myokarditidy c Diferenciální diagnóza hematemezy
51 a Trombofilní stavy b Onemocnění perikardu; srdeční tamponáda, konstriktivní perikarditida c Komunitní pneumonie – etiologie, diagnostika, léčba
52 a Metabolické osteopatie. Pagetova choroba b Bradyarytmie a poruchy atrioventrikulárního převodu, diagnostika a léčba c Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie
53 a Krvácivé stavy z plazmatických příčin b Tumory jater a podjaterní krajiny c Interní předoperační vyšetření
54 a Hypernatrémie a hyponatrémie b Nemoci jícnu c Diferenciální diagnóza poruch vědomí
55 a Chronická lymfatická leukémie a příbuzné chorobné stavy b Onemocnění mediastina c Diferenciální diagnóza zvýšení jaterních testů
56 a Akutní selhání ledvin b Šok c Diferenciální diagnóza enteroragie a melény
57 a Chronické komplikace diabetu b Urgentní stavy v pneumologii c Diferenciální diagnóza horečnatých stavů
58 a Systémové vaskulitidy b Varixy dolních končetin; chronická žilní insuficience c Diferenciální diagnóza hepatomegalie a splenomegalie
59 a Respirační a metabolická acidóza b Idiopatická plicní fibróza c Diferenciální diagnóza hematemezy
60 a Plazmocytom b Akutní a pozdní komplikace infarktu myokardu c Zásady analgetické léčby; nežádoucí účinky analgetik
61 a Osteoporóza b Akutní záněty žlučníku a žlučových cest c Diferenciální diagnóza bolestí na hrudi
62 a Nádory ledvin b Hemoptýza, kašel c Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace
63 a Infekce močových cest a akutní pyelonefritida b Metabolické nemoci jater (nealkoholická steatohepatitida, porfyrie, Wilsonova choroba, hemochromatóza) c Obecné zásady léčby akutních intoxikací
64 a Osteoartróza a spondylartróza b Infekční endokarditida, klinické projevy, komplikace, diagnostika, léčba a prevence c Poruchy dýchání ve spánku a jejich diagnostika a léčba
65 a Chronická myeloidní leukémie b Zácpa a průjem c Komplexní ovlivnění kardiovaskulárního rizika; primární a sekundární prevence
66 a Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida b Nemoci konečníku a anu c Léčba nikotinismu
67 a Onemocnění štítné žlázy b Onemocnění povrchového žilního systému c Příčiny a diagnostické možnosti palpitací
68 a Obezita b Plicní embolie c Diferenciální diagnóza ascitu
69 a Ledviny a diabetes b Jaterní selhání c Sarkoidóza
70 a Chronická renální insuficience b Polypy trávicího traktu; hereditární polypózní syndromy c Zánětlivá onemocnění pleury
71 a Systémový lupus erytematodes b Bronchiektázie c Prevence a léčba malnutrice, umělá výživa
72 a Nefrotický syndrom b Divertikly trávicího traktu, divertikulární choroba rektosigmatu c Léčba ischemické choroby dolních končetin (akutní a chronické formy)
73 a Malnutrice b Sekundární arteriální hypertenze, diagnostika a léčebné možnosti nejčastějších forem c Osteoartróza a spondylartróza
74 a Myelodysplatický syndrom b Nádory trávicího traktu včetně endokrinních c Léčba a prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie
75 a Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění b Nádory žaludku a duodena c Konzervativní léčba chronické renální insuficience a jejích komplikací
76 a Anemie megaloblastové, perniciozní anemie b Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest c Prevence a léčba malnutrice, umělá výživa
77 a Cushingův syndrom b Karcinom slinivky břišní c Nádory pleury
78 a Hypotyreóza b Horní a dolní funkční dyspeptický syndrom c Farmakologické a nefarmakologické možnosti léčby arytmií
79 a Poruchy acidobazické rovnováhy b Supraventrikulární arytmie c Léčba jaterní cirhózy a jaterního selhání
80 a Chronické intersticiální nefritidy b Akutní srdeční selhání; plicní edém – příčiny, diagnostika a léčba jednotlivých stavů c Symptomatická léčba nauzey, zvracení, zácpy a průjmů
81 a Dyslipidémie b Akutní a chronická gastritida a gastropatie c Cystická fibróza
82 a Trombofilní stavy b Nauzea, zvracení, singultus c Principy léčby arytmií
83 a Obezita b Pravostranné srdeční selhání c Diferenciální diagnóza ascitu
84 a Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida b Plicní hypertenze; cor pulmonale c Diferenciální diagnóza bolestí břicha
85 a Osteoartróza a spondylartróza b Akutní formy tepenné ischemie c Diferenciální diagnóza enteroragie a melény
86 a Chronická renální insuficience b Malabsorpční syndrom c Mimoplicní tuberkulóza - diagnostika a diferenciální diagnostika, léčba
87 a Monoklonální gamapatie, Plazmocytom b Onemocnění mozkových cév; cévní mozkové příhody c Diferenciální diagnóza ikteru
88 a Diabetes mellitus 2. typu b Komorové arytmie c Diferenciální diagnóza oligurie a anurie
89 a Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění b Exogenní alergické alveolitidy, pneumokoniózy c Diferenciální diagnóza bolestí na hrudi
90 a Hyperhydratace a dehydratace b Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace c Diferenciální diagnóza bolestí a otoků kloubů
91 a Hypotyreóza b Akutní aortální syndromy, aneuryzma aorty c Léčba vředové choroby žaludku a duodena
92 a Ikterus b Zvláštnosti chorob ve stáří c Léčba chronické ICHS
93 a Aortální stenóza a aortální regurgitace b Základní geriatrické syndromy c Diferenciální diagnóza nechutenství a hubnutí
94 a Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil b Psychické poruchy u seniorů c Léčba akutních a chronických hepatitid
95 a Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika b Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří c Léčba osteoporózy
96 a Hematemeza, meléna, enteroragie b Lymeská borelióza c Diferenciální diagnóza poruch vědomí
97 a Virové hepatitidy b Přehřátí a podchlazení c Principy léčby arytmií
98 a Arteriální hypertenze b Poškození elektrickým proudem c Léčba nespecifických střevních zánětů
99 a Cholelitiáza a chronická cholecystitida b Otrava alkoholem a metylalkoholem c Léčba akutních koronárních syndromů
100 a Vředová choroba žaludku a duodena b Otrava kysličníkem uhelnatým c Léčba chronické ICHS
101 a Onemocnění mediastina b Otrava houbami c Diferenciální diagnóza vysoké hodnoty sedimentace erytrocytů a CRP
102 a Akutní a chronická pankreatitida b Otrava psychofarmaky c Polékové a postradiační poškození plic
103 a Kolorektální karcinom b Otrava analgetiky a opiáty c Diferenciální diagnóza zvětšení lymfatických uzlin
110 Protokol o absolvování praktické části SRZK z interny Výborně Velmi dobře Dobře Neprospěl/-a
Annotation -
Last update: Erudio (12.10.2005)
Daily work at bedside with emphasize on diagnosis and treatment of diseases in cardiology and angiology.
Literature - Czech
Last update: KAR04325 (14.11.2011)

Klener P et al: Vnitřní lékařství. Galén Praha 2011

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html