SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Clinical Immunology - B00033 (Všeobecné lékařství)
Title: Klinická imunologie
Guaranteed by: Institute of Immunology and Microbiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00351)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., jitka.petanova@lf1.cuni.cz,
Old code: 33
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Comes under: Povinné LEK 4.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : {Prerekvizity pro zápis Mikrobiologie 2 pro LEK}, {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00382, B00384, B00385
P//Is pre-requisite for: B02921, B01966, B02418
Annotation -
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (06.09.2019)
Lectures and seminars in one-week block oriented to the summary of basic immunological knowledge, application of immunopathological mechanisms into different organs and systems. Differential diagnosis of immunopathological states, their laboratory tests and treatment.
Aim of the course - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (06.09.2019)

Aplikace základních imunologických poznatků a mechanismů v klinických jednotkách a v jednotlivých lékařských oborech. Vyšetřovací a terapeutické postupy.

Syllabus -
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (06.09.2019)

The structure, mechanisms and function of the immune system. Immunopathologic reactions, inflammation, basic immunologic diagnoses (immunodeficiency, autoimmune diseases, allergy), transplantations. Clinical microbiology in association to immune dysfunctions. Diagnostic process, laboratory tests, treatment.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (06.09.2019)

Humlová Z. a kol.: Imunopatologické stavy v kazuistikách. Mladá fronta, Praha, 2016.

Krejsek, J., a kol.: Imunologie člověka. Nukleus HK, 2017.

Hořejší, V., Bartůňková, J.: Základy imunologie, 5. vydání. Triton, Praha, 2013 a novější vydání.

Kuby Immunology (7th, Seventh Edition) - By Owen, Punt, & Stranford Textbook Binding - January 1, 2013

Chapel, H. et al.: Essentials of Clinical Immunology. Blackwell Publishing, 2006 a novější vydání, český překlad (2018)

Teaching methods - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (20.03.2020)

Přednášky a semináře dle rozpisu, návštěva ambulance dle individuální domluvy. Výuka probíhá v týdenních blocích během zimního a letního semestru. Blok je vždy vypsán pro konkrétní studijní skupinu v termínech podle rozvrhu. Zahájení v pondělí v 8.00, rozpis konkrétních témat v jednotlivých dnech může být změněn. Termíny zkoušky v týdnu následujícím po blokové výuce a ve zkouškovém období.

Vyučující: zimní semestr: dr. Čechová (týden 2, 6), dr. Petanová (týden 7, 8, týden a), dr. Posová (týden 15) 

Vyučující: letní semestr: dr. Čechová (týden 3, 9, 11, 14), dr. Petanová (týden 2, 4, 13), dr. Posová (týden 1, 5, 10)

Úprava v době karantény: komentované přednášky v SISu, webináře - dle jednotlivých vyučujících, kteří budou studenty informovat e-mailem.

Entry requirements - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (06.09.2019)

Splněné prerekvizity. Zápočet z předmětu Základy imunologie.

Registration requirements - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (06.09.2019)

prerekvizity splněné

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (20.03.2020)

Zápočet na základě splněné docházky 90% a aktivní účasti.

Ústní zkouška (3 otázky)

Úprava během distanční výuky: zápočet na základě písemného zodpovězení otázek vyučujících a odeslání odpovědí e-mailem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. (20.03.2020)

Aktivní účast, zápočet na základě alespoň 90% docházky. Vyšší absence bude řešena individuálně. Úprava během distanční výuky: zodpovězení otázek vyučujících (chat, e-mail).

Zkouška: předpokladem je udělený zápočet, ústní forma, 3 otázky (1 otázka z každého okruhu I.-III.).

Zkušební okruhy předmětu klinická imunologie

 I. Vybrané zkušební okruhy z obecné imunologie

1.                  Základní charakteristika přirozené imunity

2.                  Buňky přirozené imunity

3.                  Humorální složky přirozené imunity

4.                  Fagocytóza

5.                  NK buňky

6.                  Dendritické buňky a jejich význam (včetně klinického využití)

7.                  Cytokiny - základní charakteristiky, funkční skupiny, příklady využití v terapii

8.                  Prozánětlivé cytokiny (+ aplikace poznatků o jejich funkcích v klinické praxi)

9.                  Komplementový systém

10.               Základní charakteristika adaptivní imunity

11.               Antigen prezentující buňky´

12.               Rozdíly v rozpoznávání antigenů T a B buňkami

13.               Aktivace T a B lymfocytů

14.               Specifické cytotoxické reakce

15.               Základní typy a biologické funkce protilátek

16.               Monoklonální protilátky - použití v diagnostice a v terapii

 II. Vybrané zkušební okruhy ze  speciální  imunologie

1.                  Mezibuněčná komunikace

2.                  Slizniční imunitní systém (struktura, funkce); orální tolerance

3.                  Zánět (typy, složky, fáze zánětlivé reakce)

4.                  Klinické a laboratorní známky zánětu

5.                  Imunopatologické reakce -  typy, srovnání s fyziologickými reakcemi, klinické příklady

6.                  Imunopatologická reakce I. typu

7.                  Imunopatologické reakce II. typu

8.                  Imunopatologické reakce III. typu

9.                  Imunopatologické reakce IV. typu

10.               Antireceptorové protilátky

11.               Protinádorová imunita, terapie

12.               Imunologická tolerance (centrální, periferní)

13.               Transplantace, rejekce štěpu a možnosti prevence

14.               Transplantace, reakce štěpu proti hostiteli

15.               Srovnání antiinfekční obrany proti intracelulárním a extracelulárním patogenům

16.               Aktivní a pasivní imunizace, adjuvans

  III. Klinická imunologie a alergologie (mechanizmy vzniku, klinické projevy, příklady onemocnění, základní diagnostické a terapeutické možnosti)

1.                  Chronický zánět a jeho komplikace

2.                  Primární protilátkové imunodeficience

3.                  Primární buněčné imunodeficience

4.                  Poruchy komplementu

5.                  Hereditární angioedém

6.                  Poruchy fagocytózy a klinické projevy

7.                  Diagnostika primárních imunodeficiencí

8.                  Získané imunodeficience

9.                  Terapeutické využití imunoglobulinů

10.               Orgánově specifická autoimunitní onemocnění - obecná charakteristika, příklady

11.               Systémová autoimunitní onemocnění  - obecná charakteristika, příklady

12.               Systémový lupus erythematodes

13.               Sjogrenův syndrom

14.               Antifosfolipidový syndrom

15.               Vaskulitidy - základní klasifikace, klinické projevy

16.               Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění

17.               Základní skupiny imunosupresivních léků

18.               Anafylaktická reakce

19.               Alergická rinokonjunktivitida - mechanizmy vzniku, projevy, terapie

20.               Alergie a bronchiální astma

21.               Potravinová alergie, intolerance

22.               Alergie na léky

23.               Diagnostika alergií a jejich terapie

24.               Imunomodulační terapie

25.               Imunopatologické stavy v hematologii

26.               Imunopatologické stavy v neurologii

27.               Imunopatologické stavy v respiračním systému

28.               Imunopatologické stavy v ORL

29.               Imunopatologické stavy v gastroenterologii

30.               Imunopatologické stavy v dermatologii

31.               Imunopatologické stavy v nefrologii

32.               Imunopatologické stavy v reprodukci

Education plan -
Schedule block
Week of the block Day From - To Education type Theme Teacher Note
1Monday08:00 - 12:00lecture+seminarImmune system. Innate and adaptive immunity. Antiinfectious immunity, inflammation, regulation of the immune system, mucosal IS, the tolerance.ÚIM, Studničkova 7, Praha 2, middle entrance, 2nd floor, Praktika 2
Tuesday08:00 - 12:00lecture+seminarImmunodeficiency.ÚIM, Studničkova 7, Praha 2, vchod ze dvora, 2. patro, Praktika 2
Wednesday08:00 - 12:00lecture+seminarImmunopathologic reactions. Autoimmunity.ÚIM, Studničkova 7, Praha 2, vchod ze dvora, 2. patro, Praktika 2
Thursday08:00 - 08:30lecture+seminarAllergy - introduction.ÚIM, Studničkova 7, Praha 2, vchod ze dvora, 2. patro, Praktika 2
08:30 - 10:00lecture+seminarClinical microbiology and immunopathological statesMUDr. Václava AdámkováÚIM, Studničkova 7, Praha 2, vchod ze dvora, 2. patro, Praktika 2
10:00 - 12:00lecture+seminarAllergy. Allergic diseases and their treatment.ÚIM, Studničkova 7, Praha 2, vchod ze dvora, 2. patro, Praktika 2
Friday08:00 - 12:00lecture+seminarSummary. CreditÚIM, Studničkova 7, Praha 2, vchod ze dvora, 2. patro, Praktika 2
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html