SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Jewish Topics and anti-Semitism in Czech Literature II - AZS500101
Title: Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře II
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Dvousemestrový kurz, letní semestr časově naváže na ZS a bude se zabývat českými díly s tématy židovství od Ivana Olbrachta po Jáchyma Topola.
Last update: Kafka Ivan, Mgr. (19.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na semináři a referát.

Last update: Kafka Ivan, Mgr. (19.01.2023)
Literature - Czech

Jiří Brabec: Antisemitská literatura v době nacistické okupace, in: Jiří Brabec: Panství ideologie a moc literatury. Praha 2009, s. 167-195.

Jan Fingerland: Antisemitismus v normalizační literatuře. Případ Alexeje Pludka. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha 2016, s. 881-924.

Erik Gilk: Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks. Brno 2013.

Denisa G. Goldmannová: Osamělé hlasy chasidismu a východního židovství v Praze, in: Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 199-213.

Jan Grossman: Weilův Život s hvězdou, in: J. Grossman: Analýzy. Praha 1991. s. 359-363.

Martina Halamová: Příběh vyprávění Viktora Fischla. Praha 2010.

Petr Hanuška: Komentář, in: Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí. Praha 2001, s. 422-478.

Jiří Holý: Komentář, in: Jiří Weil, Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn, Žalozpěv za 77 297 obětí. Praha 1999, s. 481-505.

Jiří Holý: Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu, in: Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 315-368.

Jiří Holý: Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama, in: Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 925-944.

Hana Hříbková: Šoa v díle Jiřího Weila, in: Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 681-728.

Tomáš Pěkný: Trojí řeč Jiřího Mordechaje Langera, in: J. Langer: Devět bran. Praha 1996, s. 297-332.

Ivo Říha (ed.): Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha 2013.

Michael Špirit: Vzpomínky o zkáze. Přítomnost a eliminace šoa u Josefa Škvoreckého, in: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha 2011, s. 227-254.

Eva Šormová: Divadlo v Terezíně. 1941-1945. Ústí nad Labem 1973.

Olga Zitová: Židé v podkarpatské tvorbě Ivana Olbrachta, in: Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 267-292.

Last update: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (19.01.2023)
Syllabus - Czech

Kurz se zabývá dosud málo zpracovávaným tématem, totiž obrazy Židů v novodobé české literatuře od středověku po současnost. Židé jako jiné a nábožensky odlišné etnikum byli v české společnosti vnímáni někdy se sympatiemi, ale častěji s nedůvěrou nebo s antisemitismem (který v 19. století nahradil starší antijudaismus). Rozdílné byly i reakce spisovatelů a publicistů s židovskými předky: někteří usilovali o asimilaci s českým prostředím (českožidovské hnutí), jiní se hlásili k německé kultuře; od začátku 20. století se objevil sionismus a později ojediněle návrat k ortodoxnímu judaismu a chasidismus (Jiří Mordechaj Langer). Specifickým tématem české literatury je zobrazení tradičního způsobu života Židů na Podkarpatsku (Ivan Olbracht) a pronásledování Židů během nacistické okupace (holokaust). Antisemitské knihy byly vydávány za okupace, později jen sporadicky (Alexej Pludek).

 

Navrhovaná témata:

Židé v Olbrachtových podkarpatských prózách (Golet v údolí)

Jiří Mordechaj Langer a jeho Devět bran

Antisemitské publikace za první republiky a za okupace (Alois Kříž: Co víte o o Židech?;Fr. Komurka: Co řekli naši velikáni o Židech; Jan Rys Rozsévač: Hilsneriáda a TGM; Karel Rélink: Židovské zrcadlo)

Divadlo v terezínském ghettu

Jiří Weil a jeho román Život s hvězdou

Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock

Sedmiramenný svícen Josefa Škvoreckého

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Alexej Pludek: Vabank

Viktor Fischl: Dvorní šašci

Osvětimská kapitola v Topolově románu Sestra

Last update: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (24.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html