SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Doctoral Seminar - AXREDOS01
Title in English: Doktorandský seminář
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 --- [hours/week]
summer s.:0/2 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Files Comments Added by
download Poster-presentasjon.pdf Vzorové postery z Bergenu doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.09.2016)
Seminář je určen pro studenty doktorandského studia religionistiky, jimž slouží jako pracovní prostor, na němž mohou navzájem konzultovat svá témata.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (26.09.2016)

Seminář může zahrnovat mj. následující aktivity:

  • prezentace postupu práce na disertaci následovaná diskusí a připomínkami;
  • kritická reflexe textů napsaných doktorandy (např. prvních verzí článků);
  • příprava prezentací pro konference s následnou diskusí a připomínkami;
  • prezentace zpracovaných tezí k SDZK a diskuse nad nimi;
  • společná četba obecněji koncipovaných textů, které někdo z doktorandů pokládá za zásadní a chce je předložit ke kritiké diskusi
  • příprava na obhajobu disertace;
  • sdílení zkušeností a výměnu názorů doktorandů, např. reference o zkušenostech ze studijních cest, stáží a konferencí, diskuze nad novou literaturou či jinými akademickými událostmi atd.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (06.04.2019)

ZS

29. 10. Helena - úvodní studie ke knize o šamanismu
5. 11. Michal - představení koncepce disertace
12. 11. Lucie - teze
26. 11. Jirka - úvodní studie ke knize o staroruských protipohanských kázáních
3. 12. Diskuse k využití posterů v religionistice
10. 12. Lucie - teze
17. 12. SDZK L. Ondračka 16:00
7. 1. Šimon - teze

LS

25. 2. Článek Radka Chlupa
18. 3. Martin – článek
25. 3. –
1. 4. Článek Lucie - 1. část.
8. 4. –
15. 4. Barbara dizertace
29. 4. Šimon – Meditace
6. 5. Lucie - teze
13. 5. Šimon – dizertace
20. 5. Jiří – dizertace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html