SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theoretical and Methodological Seminar II - AXFSTMS03
Title: Teoreticko-metodologický seminář II
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AXFSTMS01
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. James Hill, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. James Hill, Ph.D. (30.09.2022)
V rámci semináře probíhá společná četba metodologicky významných textů a diskuse nad teoreticko-
metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů. Jeho součástí je rovněž prezentace tezí
zpracovaných k SDZK a metodologická diskuse nad nimi. Do semináře mohou být rovněž zváni odborníci z jiných
pracovišť, včetně zahraničních odborníků. Teoreticko-metodologický seminář je realizované s doktorandským seminářem na jednom místě v tomtéž čase

Student je povinen se teoreticko-metodologického semináře účastnit po dobu dvou let.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (22.06.2020)

Je vždy individuální podle tématu dizertační práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html