SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Departmental Theoretical and Methodological Seminar - AXFSTMS01
Title: Teoreticko-metodologický seminář
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. James Hill, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Mokrejšová (18.09.2018)

Program na zimní semestr stanovíme v prvním semináři roku 2018-19, který se koná 9. 10. v 17.30, č. 218.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2018)

Student je povinen se teoreticko-metodologického semináře účastnit po dobu dvou let. V rámci semináře probíhá společná četba metodologicky významných textů a diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů. Jeho součástí je rovněž prezentace tezí zpracovaných k SDZK a metodologická diskuse nad nimi. Termín plnění: 2. a 3. ročník.
Program na zimní semestr stanovíme v prvním semináři roku 2018-19, který se koná 9. 10. v 17.30, č. 218.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2018)

Prezentace vlastní práce na textu dizertace, prezentace teze k SZZk, nebo prezentace domluveného textu.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2018)

Student je povinen se teoreticko-metodologického semináře účastnit po dobu dvou let. V rámci semináře probíhá společná četba metodologicky významných textů a diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů. Jeho součástí je rovněž prezentace tezí zpracovaných k SDZK a metodologická diskuse nad nimi. Termín plnění: 2. a 3. ročník.
Program na zimní semestr stanovíme v prvním semináři roku 2018-19, který se koná 9. 10. v 17.30, č. 218.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html