SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar II - AXCDDOS02
Title: Doktorandský seminář II
Guaranteed by: Institute of Czech History (21-UCD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. (20.09.2019)

Doktorandský seminář moderních a soudobých dějin

Pondělí 17:30- 19:05, místnost č. 201 – konkrétní termíny setkání budou upřesněny

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

PhDr. Jan Randák, Ph.D.

 

Doktorandi formou exposé představují pramennou základnu, metody, metodologii a teze své doktorské práce, účastní se rozprav a diskusí nad prezentovanými tématy. Účast na semináři je povinná.

 

Atestace:

Podmínkou atestace je pravidelná aktivní účast na seminářích a prezentace vlastního výzkumu formou exposé (viz výše).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html