SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Doctoral Seminar - AXALDOS03
Title: Doktorandský seminář
Guaranteed by: Department of Anglophone Literatures and Cultures (21-UALK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, --- [HT]
summer s.:0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / 15 (unknown)
summer:unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Annotation - Czech
Seminář se skládá z těchto modulů (jejich popisy následují, každý na zvláštním formuláři B-III): 1. Dva semestrální
kursy (1 rok) o základních teoreticko-metodologických otázkách oboru. Typicky se realizuje kurs Rhetoric in
Philosophy and Literature, mohou být nicméně realizovány i jiné kursy (např. Literate Technologies). Tyto kursy
jsou doplněny prezentacemi vyučujících o praktických otázkách doktorského studia (tzv. „transferable skills“) jako
např. typech a vykazování publikací, zdrojích grantů a postupech při žádání o ně, problematiku prezentace
výzkumu na konferencích, tvorbu akademického portfolia s výhledem na budoucí uplatnění doktoranda na trhu
práce, atp. 2. Prezentace částí disertačních prací a dalších výsledků výzkumných aktivit doktorandů spolu s
diskusemi o metodologických problémech. Konají se pod vedením předsedy OR nebo jím určeného člena OR a
za spoluúčasti školitelů.
Last update: Paštěka Václav, Mgr. (25.06.2020)
Course completion requirements - Czech

Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit během 1.-3. ročníku studia. V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (25.06.2020)
Literature - Czech

Je individuální pro každého studenta.

Last update: Paštěka Václav, Mgr. (25.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html