SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Doctoral Seminar - AXAJDOS04
Title: Doktorandský seminář
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 --- [hours/week]
summer s.:0/2 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (24.06.2020)
Doktorandský seminář plní jako svorník studia následující základní funkce:
 prezentace a vykazování postupu práce na disertaci;
 prostor pro prezentaci odborných aktivit doktorandů;
 vzájemné diskuse doktorandů;
 pravidelný kontakt doktorandů s ÚAJD FF UK nad rámec pravidelných kontaktů doktorandů s jejich
školiteli.

Věcnou náplň semináře budou tvořit zejména tyto aktivity:
 prezentace postupu práce na disertaci, kritická reflexe a diskuze nad prezentací;
 kritická reflexe vlastního výzkumu doktorandů (např. před odesláním do recenzního řízení nebo před
prezentací na konferenci)
 nácvik prezentací pro mezinárodní konference s následnou diskusí a připomínkami;
 sdílení zkušeností a výměnu názorů doktorandů (např. reference o zkušenostech ze studijních cest, stáží
a konferencí; diskuze nad novou literaturou).

 Podle aktuálního počtu a zaměření doktorandů se bude Doktorandský seminář konat buď dohromady
pro všechny doktorandy programu a nebo odděleně pro doktorandy se synchronním, diachronním případně
didaktickým zaměřením disertační práce
 Doktorandský seminář se koná jednou za dva až tři týdny a student je povinen se ho účastnit po celou
dobu svého studia.
 V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
Termín: Povinnost Doktorandský seminář bude studentovi automaticky zapisována v každém roce studia.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Václav Paštěka (24.06.2020)

Dle jednotlivých výzkumných témat

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html