SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Current Questions of the Grammatical Structure of Russian Language I - AVS500226
Title: Aktuální otázky gramatické struktury ruštiny I.
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Russian
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Is interchangeable with: AVS500037, ARJ500030, ARJ500029
Annotation - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (11.05.2023)
Cílem předmětu je prohloubení vědomostí o morfologickém a syntaktickém systému ruštiny. Pozornost bude věnována otázkám stabilnosti a dynamiky gramatického systému současné spisovné ruštiny s ohledem na kodifikaci jazyka, na jazykovou normu a jazykový úzus. Důležitým komponentem je komparativní pohled na češtinu, blízkost a různorodost obou jazyků.<br>
<br>
Literature - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.09.2019)

Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja grammatika. 1-2. Praha.

Gorbačevič, K. S. 1974. Variantnost´ slova i jazykovaja norma. Moskva.

Graudina, L.K., Ickovič, V.A., Katlinskaja, L.P. 1976, 2002. Grammatičeskaja pravil'nost' russkoj reči. Opyt častotno-stilističeskogo slovarja variantov. Moskva.

Literaturnaja norma i variantnost´. Moskva 1981.

Krysin, L. P. (red.) 1974. Russkij jazyk po dannym massovogo obsledovanija: opyt social’no - lingvističeskogo izučenija. Moskva.

Panov, M. V. 1968. Russkij jazyk i sovetskoe obščestvo: socio-lingvističeskoe issledovanie. 1-4. Moskva.

Russkij jazyk konca XX stoletija (1985 - 1995). Moskva 2000.

Russkij jazyk i sovremennost´. Problemy i perspektivy razvitija russkogo jazyka. Moskva 1991.

Russkij jazyk segodnja (otvetstvennyj red. L.P. Krysin). Moskva 2000.

Sovremennyj russkij jazyk, aktivnye processy na rubeže XX-XXI vekov (otv. red. L.P. Krysin). Moskva 2008.

Sovremennyj russkij jazyk: sistema, norma, uzus (otv. red. L.P. Krysin). Moskva 2010.

Širjaev, E. (red.) 1997. Russkij jazyk. Opole. (Najnowsze dzieje języków słowiańskich)

Requirements to the exam - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.09.2019)

Atestace se uděluje na základě úspěšně složené ústní zkoušky. Vedle obsahu přednášky si studenti připraví seznam četby.

Syllabus - Czech
Last update: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.09.2019)

1. Základní pojmy morfologie a otázka stability a dynamiky morfologického systému 

2. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny I: podstatné jméno I (gen. sg. m. na -u I: aktuální stav)

3. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny I: podstatné jméno I (gen. sg. m. na -u II: dynamika historického vývoje)

4. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny I: podstatné jméno II (lok. sg. m. na -u)

5. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny I: podstatné jméno III (nom. pl. m. na -a)

6. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny I: podstatné jméno IV (splývání gen. a lok. pl.)

7. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny I: podstatné jméno V (indeklinabilia)

8. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny II: přídavné jméno (tvarosloví, zejména jmenné tvary, indeklinabilia)

9. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny III: sloveso I (defektivnost některých sloves, kolísání mezi slovesnými třídami)

10. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny IV: sloveso II (konkurence alomorfů u některých tvarů, zejména v 9. slovesné třídě)

11. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny V: sloveso III (tvoření příčestí, restrikce kodifikace a dynamika úzu)

12. Aktuální procesy v morfologii současné ruštiny VI: sloveso IV (tvoření přechodníků, restrikce kodifikace a dynamika úzu)

13. Závěry, tendence, typologická charakteristika dynamických procesů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html