SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of Creative Writing in Ukrainian Language II - AVS500194
Title: Seminář kreativního psaní v ukrajinštině II.
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Teacher(s): doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Is interchangeable with: AVS500018
Annotation - Czech
Anotace<br>
Cílem semináře je poskytnout studentům prostor k rozvíjení odborných teoretických poznatků, schopností spisovného písemného projevu v ukrajinském jazyce a jejich příprava na psaní vlastních odborných, publicistických, administrativních, ale i uměleckých textů různých žánrů v cizím jazyce. Předpokládá se, že se studenti na základě prostudovaného a ohodnoceného materiálu naučí psát texty jak odborného tak soukromého charakteru, získají schopnost vyjadřovat svůj názor na danou problematiku s použitím všech gramatických, lexikálních a stylistických prostředků, které již ovládají, včetně nově osvojených.
Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (20.02.2023)
Literature - Czech

Literatura
Základní studijní literatura
Botvyna N.V., Oficijno-dilovyj ta naukovyj styli ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1998.
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.
Radajev, V. : Kak organizovat´i predstavit´issledovatels´kij projekt. 75 prostych pravil. Moskva, 2001.
Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M.Rusanivs'koho, Kyjiv 1990.
Mil´anovs´kyj E., Palamarčuk L., Urajin'ska mova: Orfohrafija ta rozvytok movleňňa, Ternopil´ 1996.
Pentyl´uk M.I., Kul'tura movy i stylistyka, Kyjiv 1994.
Ponomariv O.D., Kul'tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2001

Další odborná literatura
Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996 (vybrané stati).
Juščuk I.P. Praktykum z pravopysu ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2002.
Kravec´ L.V., Stylistyka ukrajin'skoji movy: Praktykum, Kyjiv 2004.
Kurylo O., Uvahy do sučasnoji ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2004
Masenko L., Movno-kul'turna sytuacija v Ukrajini / Sociolinhvistyčni čynnyky formuvanna // Dyvoslovo, 2001, č.10, s.7-8
Miko, F.: Text a štýl. Bratislava 1970.
Osoblyvosti movy i styl´u zasobiv masovoji informaciji. Navčal´nyj posibnyk, Kyjiv 1993.
Osvitnjo-informacijnyj Internet-proekt Nova mova. http://www.novamova.com.ua
Stylistický web (http://www.phil.muni.cz/stylistika/).
Ukrajin'skyj pravopys, Kyjiv 1993.
Vinokur, G. O.: O jazyke chudožestvennoj literatury, Moskva 1991
Vzajemodija chudožňoho i publicystyčnoho styliv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1990.

Slovníkové publikace
Moroz V. Slovnyk inšomovnych sliv, Kyjiv 2000.
Frazeologičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1993.
Slovnyk synonimiv ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1999-2000.
Slovnyk trudnoščiv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1989.
Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Irpiň 2001.

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (10.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Způsob provedení zkoušky: splnění úkolů v průběhu semestru, vypracovaný text.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (12.02.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus
Program kurzu
1-2. Vědecký styl. Psaní eseje (anotace, članků) na historické téma Vyjádření vlastního názoru na konkrétní historický problém.
3-4. Vědecký styl. Referát.
5-6. Publicistický styl. Příprava vlastních publicistických textů. Vyjádření vlastního názoru na konkrétní politický (ekonomický atd.) problém.
7. Příprava vlastních reklamních textů a internetových textů.
8-10. Umělecký styl. Využití různých prvků z hlediska obraznosti - neobraznosti, expresivnosti - neexpresivnosti. Příprava vlastních uměleckých textů.
11-13. Vypracování kratkého eseje, publicistického článku nebo uměleckého textu na téma podle vlastního výběru. Prezentace prací studentů.

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (10.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html