SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of Creative Writing in Ukrainian Language I - AVS500193
Title: Seminář kreativního psaní v ukrajinštině I.
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Ukrainian
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Teacher(s): doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Is interchangeable with: AVS500014
Annotation - Czech
Cílem semináře je poskytnutí studentům prostoru k rozvíjení odborných teoretických poznatků, schopnosti spisovného písemného projevu v ukrajinském jazyce a jejích příprava na psaní vlastních odborných, publicistických, administrativních, ale i uměleckých textů různých žánrů v cizím jazyce. Předpokládá se, že studenti na základě prostudovaného a ohodnoceného materiálu se naučí psát texty jak odborného tak soukromého charakteru, získají schopnost vyjádřovat svůj názor na problematiku s použitim všech gramatických, lexikálních a stylistických prostředků, kterými už ovládají, a novými.
Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (06.10.2022)
Literature - Czech

Základní studijní literatura

Botvyna N.V., Oficijno-dilovyj ta naukovyj styli ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1998.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Radajev, V. : Kak organizovat´i predstavit´issledovatels´kij projekt. 75 prostych pravil. Moskva, 2001.

Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M.Rusanivs'koho, Kyjiv 1990.

Mil´anovs´kyj E., Palamarčuk L., Urajin'ská mova: Orfohrafija ta rozvytok movleňňa, Ternopil´ 1996.

Pentyl´uk M.I., Kul'tura movy i stylistyka, Kyjiv 1994.

Ponomariv O.D., Kul'tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2001

Další odborná literatura

Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996 (vybrané stati).

Juščuk I.P. Praktykum z pravopysu ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2002.

Kravec´ L.V., Stylistyka ukrajin'skoji movy: Praktykum, Kyjiv 2004.

Kurylo O., Uvahy do sučasnoji ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2004

Masenko L., Movno-kul'turna sytuacija v Ukrajini / Sociolinhvistyčni čynnyky formuvanna // Dyvoslovo, 2001, č.10, s.7-8

Miko, F.: Text a štýl. Bratislava 1970.

Osoblyvosti movy i styl´u zasobiv masovoji informaciji. Navčal´nyj posibnyk, Kyjiv 1993.

Osvitnjo-informacijnyj Internet-proekt Nova mova. http://www.novamova.com.ua

Stylistický web (http://www.phil.muni.cz/stylistika/).

Ukrajin'skyj pravopys, Kyjiv 1993.

Vinokur, G. O.: O jazyke chudožestvennoj literatury, Moskva 1991

Vzajemodija chudožňoho i publicystyčnoho styliv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1990.

Slovníkové publikace

Moroz V. Slovnyk inšomovnych sliv, Kyjiv 2000.

Frazeologičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1993.

Slovnyk synonimiv ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1999-2000.

Slovnyk trudnoščiv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1989.

Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Irpiň 2001.

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (10.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

splnění úkolů v průběhu semestru, vypracovaný text

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (24.09.2020)
Syllabus - Czech

1. Rozdíly mezi psanými a mluvenými texty. Otázky normy v ukrajinskem psaném textu.

2. Administrativní styl; cizí slova, zkrátky, klišé a «štampy». Životopis - dokument a životopis - umělecký text.

3. Administrativní styl; psaní soukromých a oficiálních oznámení a pozvání.

4. Administrativní styl; příprava dokladů.

5-7. Administrativní a hovorový styly. Psaní úředních a soukromých dopisů. Využití v textu lexikálních prvků z hlediska spisovnosti - nespisovnosti a neutrálnosti - stylové příznakovosti: paronymů, synonymů, antonymů, expresivní a emocionální lexiky, knižních jazykových prostředků, profesionalizmů, hovorových jednotek, slangizmů, žargonizmů a vulgarismů.

8-9. Vědecký styl. Struktura vědeckého textu. Citace. Psaní eseje (anotace, članků) na lingvistické téma. Vyjádření vlastního názoru na konkrétní lingvistický problém.

10-11. Vědecký styl. Psaní eseje (anotace, članků) na literární téma Vyjádření vlastního názoru na konkrétní literární problém.

12-13. Vědecký styl. Psaní eseje (anotace, članků) na sociologické téma Vyjádření vlastního názoru na konkrétní sociologický problém.

 

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (10.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html