SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Thesis Seminar of History - AVS500179
Title: Diplomový seminář - historický
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ARJ100052
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Interchangeability : AVS500114
Is interchangeable with: AVS500114, AVS500113
Annotation - Czech
Diplomový seminář je určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci s historickou tematikou z dějin východní Evropy. Cílem je naučit studenta základním technikám při psaní historické práce, ať už odborným, tak formálním.
Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (09.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Odevzdání části (kapitoly) diplomové práce odpovídající nárokům na odborný text v rozsahu minimálně 15 normostran.

Last update: Příhoda Marek, PhDr., Ph.D. (28.01.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha 2000.

Liška, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha 2003.

Holoušková, D. - Krobotová, M.: Diplomová a závěrečná práce. Olomouc 2002.

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno 2002.

Další odborná literatura:

Další odborná literatura se váže přímo ke konkrétnímu tématu diplomové práce, jež si student zvolí.

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (09.05.2019)
Syllabus - Czech

Individuální a kolektivní konzultace nad textem (texty) diplomové (diplomových) práce (prací).

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (09.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html