SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Eastern Europe in International Relations II (20th Century) - AVS500166
Title: Východní Evropa v mezinárodních vztazích II (20. století)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: 15 / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Is interchangeable with: AVS500091
Annotation - Czech
Přednáška se zaměří na zkoumání mezinárodní politiky Sovětského svazu (ruského impéria / Ruska / nástupnických zemí SSSR) za pomoci chronologického výkladu. Studenti budou seznámeni vývojem mezinárodních vztahů se zvláštním důrazem na východní Evropu od počátku první světové války přibližně do roku 2000. Výklad se soustředí na základní a formující milníky zahraniční politiky Sovětského svazu (Ruska), na její principy, strategii a směřování. Velký důraz bude kladen zejména soupeření Východu a Západu za tzv. studené války (zde se budou přednášky věnovat též zahraničně-politickému vývoji sovětských satelitů), ale i na předchozí období a vývoj po rozpadu sovětského impéria.
Last update: Tumis Stanislav, PhDr., M.A., Ph.D. (30.10.2022)
Literature - Czech

Prameny:

-Central Intelligence Agency. Selected Estimates on the Soviet Union, Washington 1993

-Degras, J. (ed.), Soviet Documents on Foreign Policy, I-III, New York 1978

-Documents on Soviet-Israeli Relations, International Affairs (Moscow), 1998, č. 6

- Год кризиса 1938-1939, Документы и материалы в двух томах, Москва 1990

-Grau, L. W. - Kress, M. A. (eds.), The Soviet-Afghan War: How a Superpower Fought and Lost, Kansas 2002

-Chen Jian (ed.), Stalinʼs Conversations with Chinese Leaders, Cold War International History Project (CWIHP), sv. 6-7, Winter 1995-6

-Koenker, D. P. - Bachman, R. P. (eds.), Revelations from Russian Archives, Washington 1997

-Main Trends in Soviet Capabilities and Policies 1958-1963, National Intelligence Estimate no. 11-4-58, Washington, CIA 1958

-Nazi-Soviet Relations, 1939-1941, Washington 1948

-Ostermann, C. F. (ed.), New Evidence on the War in Afghanistan, CWIHP, sv. 14-15, Washington, Winter 2003-2004

-Ostermann, C. F. (ed.), This Is Not A Politburo, But A Madhouse. The Post-Stalin Succession Struggle, Soviet Deutschlandpolitik and the SED, CWIHP, sv. 10, March 1998

-Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact

-Procacci, G. (ed.), The Cominform: Minutes of the Three Conferences 1947/1948/1949, Milano 1994

-Russian and East German Documents on the Horn of Africa, 1977-1978, CWIHP, sv. 8-9, Washington, Winter 1996-1997

-Sekretnyje dokumenty iz osobych papok: Afghanistan, Voprosy Istrii 1993, č. 3

-Sickle, D. M. (ed.), The Beria Affair. The Secret Transcripts, New York 1992

-Siegelbaum, L. - Sokolov, A. (eds.), Stalinism as a Way of Life: a narrative in documents, Yale 2000

-Soviet Documents on Angola and Southern Africa, 1975-1979, CWIHP, sv. 8-9, Washington, Winter 1996-1997

-Soviet Foreign Policy During the Cold War: A Documentary Sampler, CWIHP, Washington

-The Soviet Union and Afghanistan 1978-1989, Documents from the Russian and East German Archives, CWIHP, sv. 8-9, Washington, Winter 1996-1997

-Stalin-Era Research and Archives Project, Toronto

-Vladimir Bukovskyʼs Soviet Archives (Sovětskij Archiv sobran Vladimirom Bukovskim

-Volokitina, T. V. (ed.), Vostočnaja Jevropa v dokumentach rossijskich archivov 1944-1953, sv. 1, Moskva 1997

-Weathersby, K. (ed.), New Russian Documents of the Korean War, CWIHP, sv. 6-7, Winter 1995-1996

-Werth, N. - Moullec, G., Rapports secrets soviétiques. La societě russe dans les documents confidentiels 1921-1991, Paris 1994

-Zubok, V. (ed.), CPSU Plenums, Leadership Struggles, and Soviet Cold Wars Politics, CWIHP, sv. 10, March 1998

Odborná literatura:

-Adibekov, G. M., Kominform i poslevojennaja Jevropa, 1947-1956, Moskva 1994

-Adomeit, H., Imperial Overstretch: Germany in Soviet Policy from Stalin to Gorbachev, Baden-Baden 1998

-Durman, K., Blízký východ ve světové politice 1918-1959, Praha 1966

-Durman, K., Popely ještě žhavé. Světová válka a nukleární mír 1934-1964, Praha 2004

-Durman, K., Popely ještě žhavé. Konce dobrodružství 1964-1991, Praha 2009

-Durman, K., Útěk od praporů: Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998

-Golan, G., Soviet Policies in the Middle East from World War Two to Gorbachev, Cambridge 1990

-Goldgeier, J. M., Leadership Style and Soviet Foreign Policy: Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev, Baltimore 1994

-Gorodetsky, C. (ed.), Soviet Foreign Policy 1917-1991. A Retrospective, London 1994

-Kolodziej, E. A. - Kanet, R. E., The Limits of Soviet Power in the Developing World. Thermidor in the Revolutionary Struggle, London 1989

-Kuniholm, B. R., The Origins of the Cold War in the Near East. Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey, and Greece, Princeton 1980

-Luňák, P., Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve světové válce, Praha 1997

-Mastny, V., The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years, Oxford 1996

-Nálevka, V., Čas soumraku: rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce, Praha 2004

-Nálevka, V., Horké krize studené války, Praha 2010

-Nálevka, V., Karibská krize, Praha 2001

-Nálevka, V., Stalinova hra o zemi jitřní svěžesti: korejská válka 1950-1953, Praha 2009

-Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I., II., Praha 2000

-Nogee, J. L. - Donaldson, R. H., Soviet Foreign Policy Since World War II, New York 1981

-Rosefielde, S. - Hedlund, S., Russia Since 1980, Cambridge 2009

-Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M., Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

-Wanner, J., Bitva o Suez: studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě, Praha 2006

-Wanner, J., Brežněv a východní Evropa 1968-1982, Praha 1995

-Wanner, J., Krvavý Jom Kippur: čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové politice, Praha 2002

-Wanner, J., Krvavý zrod moderního Turecka. Ankara mezi Londýnem a Moskvou, Praha 2009

-Zubok, V. - Pleshakov, C., Inside the Kremlinʼs Cold War. From Stalin to Khrushchev, Harvard 1996

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (09.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

-zápočet na základě pohovoru (předložená literatura - 5 monografií + 5 odborných článků)

Zkoušení bude v ZS 2023/24 probíhat na základě přečtené literatury a prezentací uložených pod předmětem online. Přihlášeným studentům bude zaslán před zkouškou link, k němuž se přihlásí podle časů, které dr. Tumis předem určí a zašle přihlášeným studentům v předvečer konání zkoušky.

Last update: Tumis Stanislav, PhDr., M.A., Ph.D. (09.01.2024)
Syllabus - Czech

1) Ruská zahraniční politika za první světové války a mezinárodní postavení (sovětského) Ruska po uzavření míru v Brestu Litevském a po skončení války (1914-1918/22)

2) Na cestě ze zahraničněpolitické izolace - mezinárodní postavení Ruska po Rapallu do nástupu Adolfa Hitlera (1922-1933)

3) Sovětský svaz na křižovatce - hledání strategického partnerství versus izolace (1933-1939/41)

4) Sovětský svaz jako součást protihitlerovské koalice a počátky studené války (1941-1953)

5) Formování sovětské mocenské sféry (východního bloku) po druhé světové válce (1945-1953)

6) Strategické změny sovětské zahraniční politiky v éře Nikity S. Chruščova (1953-1964)

7) Sovětský svaz a východní blok v éře détente (1964/8-1979)

8) Udržování sovětského (východního) bloku za Nikity Chruščova a Leonida Brežněva - politika SSSR vůči satelitům (1953-1982/5)

9) Počátky poslední fáze studené války - od Afghánistánu do nástupu perestrojky (1979-1985)

10) Rozpad sovětského impéria a Sovětského svazu v zahraničně-politickém kontextu - příčiny, průběh důsledky (1985-1989/91)

11) Zahraniční politika Ruska v prvním desetiletí existence (1991-2000)

12) Mezinárodně-politické postavení nástupnických zemí sovětského impéria (1991-2000)

13) Zahraniční politika Ruska za Putinovy éry - kam Rusko směřuje?

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (09.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html