SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Second Language II: Azerbaijani Language - AVS500135
Title in English: Další areálový jazyk II.: Ázerbájdžánský jazyk
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eldar Valiyev
Teacher(s): Mgr. Eldar Valiyev
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Leyla Musayeva (14.02.2016)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cílem kurzu je pokračovat učit posluchače se základy ázerbájdžánského jazyka.
Bude se nejvíc věnovat dvěma slovním druhům a to je slovesům a podstatným jmenům. Studenti budou seznámeni s časováním sloves a naučí se vyjádření v různých slovesných časech, poznají minimálně 3 slovesné časy. Taky se bude zabývat skloňováním podstatných jmen a funkcemi pádů v Ázerbájdžánštině.
Dále studenti budou vedeni k rozšiřování a nacvičování své slovní zásoby, zvláštní pozornost bude věnována také rozšiřování poznatků o Ázerbájdžánu, jeho kultuře a literatuře.
Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsob ukončení - započet.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Leyla Musayeva (14.02.2016)

1.                  SADIG, Sh.: I learn Azerbaijan language. Baku 2012.

2.                  Nağıoğlu, M., Zeynallı M. a Hüseynov S.:  Azərbaycan dili. Bakı 2014.

3.                  Skupina autorů: English-Azerbaijanian dictionary. Baku 2008.

4.                  Mansumov, E.S., Hatamova, U.S.: Azerbaijanian-English phrasebook. Baku 2013.

5.                  Tagiyev, M.T.: 4 dílný Ázerbájdžánsko-ruský slovník. Baku 2006.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Leyla Musayeva (14.02.2016)

1.      Sloveso. Infinitiv sloves. Časování v přítomném času. - Co dělám každý den?

2.      Procvičování časování sloves. - Můj den.

3.      Skloňování podstatných jmen. - Ázerbájdžánské lidové písně.

4.      Procvičování skloňování podstatných jmen. - Svátky a tradice.

5.      Hodiny. - Svátek Novruz: tradice úterků.

6.      Určitý minulý čas sloves. - Jak jsem strávil prázdniny.

7.      Procvičování určitého minulého času sloves. - Národní jídla, ázerbájdžánské speciality.

8.      Neurčitý minulý čas sloves. - Ázerbájdžánské pohádky.

9.      Procvičování neurčitého minulého času sloves.

10.  Budoucí čas sloves. - Moje plány na letní prázdniny, Vánoce, Nový rok, …

11.  Procvičování budoucího času sloves.

12.  Adjektiva. - Barvy. Antonyma. - Můj pokoj. 

13.  Opakovací lekce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html