SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Writing Exercises in Chosen Areal Language (Ukrainian Language) - AVS100146
Title: Psaní textů ve zvoleném areálovém jazyce (ukrajinština)
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Teacher(s): doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Is interchangeable with: AVS100045
Annotation - Czech
Cílem kurzu je rozvíjení samostatných jazykových projevů studenta a příprava studentů na psaní vlastních odborných, publicistických, administrativních aj. textů v cizím jazyce. Kurz je koncipován jako praktická cvičení zaměřená na získání schopností používat při psaní textů různých způsobů vyjadřovaní. Kurz je rovněž zaměřen na seznámení studentů se základními principy funkčních stylů, s principy ukrajinské ortografie, na osvojení a používání základů ukrajinského pravopisu v praxi.
Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (14.02.2024)
Literature - Czech

Základní studijní literatura

Botvyna N.V., Oficijno-dilovyj ta naukovyj styli ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1998.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Juščuk I.P. Praktykum z pravopysu ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2002.

Kul'tura ukrajin'skoji movy /za red. V.M.Rusanivs'koho, Kyjiv 1990.

Mil´anovs´kyj E., Palamarčuk L., Urajin'ská mova: Orfohrafija ta rozvytok movleňňa, Ternopil´ 1996.

Pentyl´uk M.I., Kul'tura movy i stylistyka, Kyjiv 1994.

Ponomariv O.D., Kul'tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2001

Další odborná literatura

Kravec´ L.V., Stylistyka ukrajin'skoji movy: Praktykum, Kyjiv 2004.

Kurylo O., Uvahy do sučasnoji ukrajin'skoji movy, Kyjiv 2004

Masenko L., Movno-kul'turna sytuacija v Ukrajini / Sociolinhvistyčni čynnyky formuvanna // Dyvoslovo, 2001, č.10, s.7-8

Miko, F.: Text a štýl. Bratislava 1970.

Osoblyvosti movy i styl´u zasobiv masovoji informaciji. Navčal´nyj posibnyk, Kyjiv 1993.

Osvitnjo-informacijnyj Internet-proekt Nova mova. http://www.novamova.com.ua

Radajev, V. : Kak organizovat´i predstavit´issledovatels´kij projekt. 75 prostych pravil. Moskva, 2001.

Ukrajin'skyj pravopys, Kyjiv 1993.

Vzajemodija chudožňoho i publicystyčnoho styliv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1990.

Slovníkové publikace

Moroz V. Slovnyk inšomovnych sliv, Kyjiv 2000.

Frazeologičnyj slovnyk ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1993.

Slovnyk synonimiv ukrajin'skoji movy: u 2 t., Kyjiv 1999-2000.

Slovnyk trudnoščiv ukrajin'skoji movy, Kyjiv 1989.

Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajin'skoji movy, Irpiň 2001.

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (24.04.2019)
Requirements to the exam - Czech

Způsob provedení zkoušky: účast na hodinách, splnění úkolů v průběhu semestru, psaný text.

Last update: Sverdan Tetiana, doc., CSc. (12.02.2021)
Syllabus - Czech

1. Základní funkční styly a žánry ukrajinského jazyka, prostředky neutrální a stylově příznakové. Rozdíly mezi psaným a mluveným projevem. Otázky normy v psaném textu.

2. Administrativní styl; formální a normativní standardy; tradice strukturování textu; cizí slova, zkratky, klišé. Pravidla psaní velkých a malých písmen. Ukrajnské CV.

3. Administrativní styl; psaní žádostí, inzerátů, soukromých a oficiálních oznámení a pozvání. Interpunkce (čárka a vykřičník v oslovení). Rozbor chyb ve vlastních textech.

4. Administrativní styl; příprava dokladů, protokol. Interpunkce v seznamu. Dvojtečky a čárky v jednoduché větě. Rozbor chyb ve vlastních textech.

5. Administrativní a hovorový styl. Psaní úředních a soukromých dopisů. Využití  lexikálních prvků z hlediska spisovnosti - nespisovnosti a neutrálnosti - stylové příznakovosti: paronym, synonym, antonym, expresivní a emocionální lexiky, knižních jazykových prostředků, profesionalizmů, hovorových jednotek, slangizmů, žargonizmů a vulgarismů. Rozbor chyb ve vlastních textech.

6. Vědecký styl. Struktura vědeckého textu. Odborná terminologie. Citace. Anotace lingvistického článku. Pravopis lingvistických termínů. Vyjádření vlastního názoru na konkrétní lingvistický problém. Rozbor chyb ve vlastních textech.

7. Vědecký styl. Anotace literárního článku. Pravopis odborných termínů. Vyjádření vlastního názoru na konkrétní literární problém. Rozbor chyb ve vlastních textech.

 

8. Vědecký styl. Anotace sociologického článku. Pravopis sociologických termínů a číslovek. Vyjádření vlastního názoru na konkrétní sociologický problém. Rozbor chyb ve vlastních textech.

9. Vědecký styl. Anotace historického článku. Pravopis historických termínů a vlastních jmen. Vyjádření vlastního názoru na konkrétní historický problém. Rozbor chyb ve vlastních textech.

10. Publicistický styl. Anotace publicistického článku. Pravopis ekonomických, právnických, politických termínů a cizích slov. Vyjádření vlastního názoru na konkrétní politický problém. Rozbor chyb ve vlastních textech.

11. Publicistický styl. Interpunkce v souvětích. Příprava vlastních publicistických textů. Rozbor chyb ve vlastních textech.

12. Umělecký styl. Využití  různých prvků z hlediska obraznosti - neobraznosti, expresivnosti - neexpresivnosti. Stylizace mluvené řeči  v psaném textu. Interpunkce v přímé řeči. Příprava vlastních uměleckých textů. Rozbor chyb ve vlastních textech.

13. Vypracování krátkého eseje, publicistického článku nebo uměleckého textu na téma dle vlastního výběru. Prezentace prací studentů.

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (24.04.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html