SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Political Life and Constitutional Systems of East European States - AVS100103
Title: Politické reálie a ústavní systémy států východní Evropy
Guaranteed by: Institute of East European Studies (21-UVES)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Is incompatible with: AVES01093
Annotation - Czech
Tento předmět se věnuje politickému, ústavnímu, ekonomickému a společenskému vývoji v postsovětských zemích a zkoumá úspěchy a neúspěchy, rozdíly a podobnosti vývoje v těchto státech a jejich úsilí transformovat společnost a politiku.
Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (09.08.2017)
Literature - Czech

Baar, V.: Decentralizační a dezintegrační procesy v Ruské federaci v 90. letech minulého století, Ostrava 2005.

Bennett, B.: The Last Dictatorship in Europe. Belarus under Lukashenko, London 2011.

Ciscel, M. H.: The Language of the Moldovans: Romania, Russia, and Identity in an Ex-Soviet Republic, Lanham 2007.

Forsyth, J.: The Caucasus. A History, Cambridge 2013.

Fritz, V.: State-Building. A Comparative Study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia, New York 2007.

Hanks, R. R.: Central Asia. A Global Studies Handbook, Santa Barbara 2005.

Headley, J.: Russia and the Balkans. Foreign Policy from Yeltsin to Putin, London 2008.

Horák, S. – Šír, J.: Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow, Washington 2009.

Horák, S.: Rusko a Střední Asie po roce 1991, Praha 2008.

Horák, S.: Střední Asie mezi východem a západem, Praha 2005.

Rosefielde, S. – Hedlund, S.: Russia Since 1980, Cambridge 2009.

Johnson, J.: The New Theatre of the Baltics: From Soviet to Western Influence in Estonia, Latvia, and Lithuania, Jefferson 2007.

Kopeček, V.: Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem, Praha 2012.

Kulik, A. – Pshizova, S.: Political Parties in Post-Soviet Space. Russia, Belarus, Ukraine, Moldova and the Baltics, Westport 2005.

Kuzio, T.: Ukraine. State and Nation Building, London 2002.

Malinova O. Ju.: Aktualnoie proshloie: simbolicheskaia politika vlastvuiushchej elity i dilemmy rossiiskoi identichnosti, Moskva 2015.

Markus, S.: Property, Predation, and Protection: Piranha Capitalism in Russia and Ukraine, Cambridge 2015.

Marples, D. R.: Belarus: A Denationalized Nation, London 2012.

McGlinchey, E.: Chaos, Violence, Dynasty. Politics and Islam in Central Asia, Pittsburgh 2011.

Ó Beacháin, D. – Polese, A. (eds.): The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics. Successes and Failures, Abingdon 2010.

Pikulecka-Wilczewska, A. – Sakwa, R. (eds.): Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, Bristol 2015.

Ramet, S. P. (ed.): Central and Southest European Politics since 1989, Cambridge 2010.

Rumer, B. (ed.): Central Asia at the End of the Transition, New York 2005.

Sakwa, R. (ed.): Russian Politics and Society, London 2008.

Savchenko, A.: Belarus. A Perpetual Borderland, Leiden – Boston 2009.

Smith, J.: Red Nations: the Nationalities Experience in and after the USSR, Cambridge 2013.

Souleimanov, E.: Konflikt v Čečensku, Praha 2012.

Souleimanov, E. - Hoch, T., Role Ruska v konfliktech a mírových procesech v Abcházii a v jižní Osetii v letech 1991-2008, Praha 2012.

Souleimanov, E. - Šmíd, T.: Dějiny Kavkazu, Praha 2014.

Starr, S. F. - Cornell, S. E. (eds.): Putin‘s Grand Strategy: the Euroasian Union and Its Discontents, Washington 2014.

Švec, L. - Macura, V. - Štoll, P.: Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996.

Törnquist-Plewa, B. – Bernsand, N.: Painful Pasts and Useful Memories Remembering and Forgetting in Europe, Lund 2012.

Törnquist-Plewa, B. – Bernsand, N. – Narvselius, E.: Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe, Lund 2015.

Tumis, S. – Nykl, H. (eds.): Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě, Praha 2015.

Ulbrechtová, H. (ed.): Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace, Praha 2015.

Last update: Kitzlerová Jana, Mgr., Ph.D. (09.08.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html