SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic Problems of Management, Archive Management - AVR100025
Title: Základní problémy řízení, archivní management
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 C [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html