SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Public Administration 1848-1945 - AVR100007
Title: Dějiny správy 1848-1945
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 --- [hours/week]
summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

Období habsburské monarchie (1848-1918)

Osnova:

1. Ústavní vývoj let 1848-1849 - Svatováclavský výbor, Národní výbor, Pillersdorfova ústava a Stadionoiva ústava, Sylvestrovské patenty, Říjnový diplom, Únorová a Prosincová ústava.Říšská rada, zemské sněmy.

2. Ústřední správa habsburského mocnářství.

3. Dvoukolejnost správy.

4. Ministerská rada, ministerstva a další centrální úřady, místodržitelství, zemská vláda, krajské vlády a krajské úřady, okresní hejtmanství.

5. Policejní orgány.

6. Ministerstvo financí a instituce finanční správy, správa v oblasti justice.

7. Ministerstvo kultu a vyučování a nižší orgány této správy.

8. Ministerstvo obchodu a instituce z oblasti průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo orby a orgány zemědělské a báňské správy, ministerstvo veřejných prací a úřad ministra krajana.

9. Samospráva teritoriální a zájmová.

10. Zemské sněmy a zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory v Čechách, okresní silniční výbory a starostenské sbory na Moravě a ve Slezsku, obecná zastupitelstva, obecní výbory a obecní představenstva.

11. Advokátní, notářské a lékařské komory, grémia lékárníků.

12. Nástin správy v Uhrách ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

Období meziválečné Československé republiky (1918-1938)

Osnova:

1. Ústavní vývoj po vzniku Československé republiky - Prozatímní ústava, její novelizace, definitivní ústavní listina ČSR.

2. Politická správa - vláda, ministerstvo vnitra a nižší orgány politické správy, župní zákon a jeho novela, správa ve sféře policie.

3. Ministerstvo financí a instituce finanční správy.

4. Orgány národohospodářské správy - ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo zemědělství, ministerstvo sociální péče a nižší instituce správy, jež uvedeným ústředním úřadům podléhaly.

5. Samospráva - obecní, okresní, zemská, zájmová

6. Soudní správa

7. Vojenská správa, správa zahraničních záležitostí

8. Vývoj správy a správní změny v období tzv. druhé republiky

9. Zmocňovací zákonodárství

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html