SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Pedagogical training II - AUC500245
Title: Pedagogická praxe II
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2022
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [TS]
Extent per academic year: 5 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (09.02.2023)
Smyslem pedagogické praxe je, aby si studenti v reálných podmínkách školy ověřili své znalosti, které nabyli při didaktických seminářích a při seminářích s výukou dětí a mládeže souvisejících. Studenti se účastní minimálně dvou hodin náslechů u svého fakultního učitele a následně samostatně učí 18 hodin na základní nebo střední škole. Minimálně jednou se jejich výuky účastní metodický vedoucí z ÚČJTK. Průběžně fakultní učitel se studentem výstupy analyzuje, hodnotí klady i nedostatky jeho výuky. Studenti se zapojují i do dalšího dění školy. Po absolvování pedagogické praxe na vybrané škole student konzultuje své zkušenosti s metodickým vedoucím praxe. Podmínkou udělení atestace je pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem a schopnost sebereflexe v průběhu rozhovoru s metodickým vedoucím.


Studenti Učitelství češtiny jako druhého jazyka absolvují praxi v kurzech češtiny pro přijíždějící studenty Erasmu na FFUK. Tyto kurzy jsou 1x nebo 2x týdně po dobu semestru. Studenti učí vždy ve dvojicích (vždy student praxe 1 se studentem praxe 2–4), na plánech lekcí spolupracují. Cílem je týmová spolupráce, vzájemná pedagogická podpora a reflexe. V půběhu praxe probíhají nálsechy a reflexe výuky s vedoucím učitelem.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (09.02.2023)

Aplikace teoretických vědomoostí do výukové praxe.

Reflexe vlastního pedagogického působení.

Literature - Czech
Last update: Eva Smolková (21.09.2011)

V rozsahu didaktiky českého jazyka.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Eva Smolková (21.09.2011)

Úspěšné absolvování pedagogické praxe, kladné hodnocení fakultním učitelem, rozhovor o průběhu praxe.

Syllabus - Czech
Last update: Eva Smolková (21.09.2011)

V souladu s tématy pedagogické praxe.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html