SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Translation III (DE-CS) - ATN210011
Title: Překlad III (DE-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Monika Žárská
Teacher(s): Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Pre-requisite : ATN210009
Is interchangeable with: ADDN0011
Annotation - Czech
Jednosemestrální předmět, který navazuje na kurz Překlad I a poskytuje úvod do problematiky odborného překladu. Jedná se o překlad z němčiny do češtiny, který má studentům mimo jiné poskytnout vodítko při výběru a zpracovávání textu k bakalářské práci, a proto se zaměřuje zejména na typy textů vhodných pro tento účel, tj. terminologicky méně náročné odborné studie, žánr populárně naučný, delší útvary publicistiky, esejistiku apod. Výuka je kombinací překladatelské analýzy textu (s popisem překladatelských problémů a navrhováním řešení), praktického překládání vybraných úryvků s následným hodnocením na semináři a prvků kritiky překladu. Cílem je naučit studenty teoretické reflexi překladových problémů a seznámit je s metodami, strategiemi a technikami překladu v aplikaci na různé žánrově-stylistické útvary na pozadí dnešních překladatelských norem a s ohledem na funkci překladového textu. <br>
<br>
Zápočtovou povinností je překlad vybraného textu s komentářem (stručná charakteristika originálu, rozbor vybraných překladatelských problémů a zdůvodnění jejich řešení). Zjištěné poznatky student prezentuje před účastníky kurzu. Ostatní studenti a vyučující hodnotí překlad i prezentaci a kladou otázky. Vybraný text může být ukázkou textu plánovaného jako výchozí text pro bakalářskou práci.
Předmět slouží k osvojení základních dovedností, strategií a postupů pro provedení překladatelské analýzy a pro sepsání odborného komentáře k překladu. Studenti sami překládají, diskutují svá překladatelská řešení, získávají přehled o odborné literatuře, seznamují se s vybranými projekty bakalářských prací a pracují na své vlastní bakalářské práci. Předmět je interaktivní (referáty, prezentace několikrát za semestr). Za úspěšně splněné překlady a prezentace je udělena atestace.
Last update: Kloudová Věra, Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html