SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Translation - ATN210005
Title: Překladatelská propedeutika (DE)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Monika Žárská
Teacher(s): PhDr. Jana Pokojová
Interchangeability : ADDL0003, ADD100012
Is interchangeable with: ADD100012
Annotation - Czech
Cíle a obsah předmětu: Kurz se soustřeďuje na první fázi překladu – seznamuje studenta s metodami a modely komplexní překladatelské analýzy, sdělení výchozího textu v jeho kontextu. Rozvíjí textově analytické dovednosti s využitím komunikační kompetence v obou jazykově-kulturních oblastech a osvojených teoretických poznatků; poskytuje přípravu pro kurz Překlad I a Překlad II. Uvádí do základních translatologických pojmů. V seminářích se pracuje s texty různých stylů a útvarů, důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, funkčně stylistickou charakteristiku, pragmatiku, identifikaci překladatelských problémů plynoucích z jazykových a kulturních rozdílů v konkrétním překladatelském kontextu
Last update: Klimeš Lukáš, PhDr. (08.11.2019)
Aim of the course - Czech

Cíle a obsah předmětu: Kurz se soustřeďuje na první fázi překladu – seznamuje studenta s metodami a modely komplexní překladatelské analýzy, sdělení výchozího textu v jeho kontextu. Rozvíjí textově analytické dovednosti s využitím komunikační kompetence v obou jazykově-kulturních oblastech a osvojených teoretických poznatků; poskytuje přípravu pro kurz Překlad I a Překlad II. Uvádí do základních translatologických pojmů. V seminářích se pracuje s texty různých stylů a útvarů, důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, funkčně stylistickou charakteristiku, pragmatiku, identifikaci překladatelských problémů plynoucích z jazykových a kulturních rozdílů v konkrétním překladatelském kontextu.

Last update: Klimeš Lukáš, PhDr. (18.09.2020)
Literature - Czech

Seznam odborné literatury základu předmětu

Brinker K.: Linguistische Textanalyse, Berlin 1992

Čechová M. a kol.: Stylistika současné češtiny, Praha 1997

Hausenblas K.: Od tvaru ke smyslu textu, Praha 1996

Hönig H.: Konstruktives Übersetzen, Tübingen 1997

Kořenský J.: Komunikace a čeština, Praha 1992

Kufnerová Z. a kol.: Překládání a čeština, Praha 2003

Levý J.: Umění překladu, Praha 2013

Nord Ch.: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse, Tübingen 2009

Last update: Klimeš Lukáš, PhDr. (18.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html