SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematical Methods in Linguistics - ATKL00330
Title: Matematické metody v lingvistice
Guaranteed by: Institute of Theoretical and Computational Linguistics (21-UTKL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/index.php?do=predmet&kod=PFL073
Note: course taught by another faculty
course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Interchangeability : NPFL073
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)
Seminář pro studenty a absolventy humanitních oborů, kteří mají zájem o automatické zpracování přirozeného
jazyka. V semináři jsou probírány základní oblasti matematiky, které nacházejí uplatnění při aplikacích v NLP.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)

Partee, B. H., ter Meulen, A., Wall, R.E.: Mathematical Methods in Linguistics. Studies in Linguistics and Philosophy, vol. 30, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1990

Jirků, P., Vejnarová, J.: Logika. Neformální výklad základů formální logiky. 2002

Nešetřil, J.: Teorie grafů. 1979

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)

Oblasti, které budou probírány (konkrétní náplň záleží též na dohodě):

I. Teorie množin

relace a funkce

vlastnosti relací

nekonečné množiny

II. Základy logiky a formálních systémů

výroková logika

predikátová logika

kompozicionalita a l-kalkulus

III. Teorie grafů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html