SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Formal Linguistics Seminar - ATKL00306
Title: Seminář z formální lingvistiky
Guaranteed by: Institute of the Czech National Corpus (21-UCNK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For which faculty: MFF UK
Additional information: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/index.php?do=predmet&kod=PFL004
Note: course taught by another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Interchangeability : NPFL004
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)
Seminář pro doktorandy a pokročilé, věnovaný referátům o vlastních pracích i o nové literatuře. Důraz je kladen na
diskusi a na porovnání jednotlivých přístupů k teoretické lingvistice. Předpokládá se znalost základní literatury
oboru.
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)

Program semináře se určuje na začátku semestru a průběžně se upřesňuje.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html