SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Classical Chinese II - ATJ100189
Title: Klasický čínský jazyk II
Guaranteed by: Department of Sinology (21-KSI)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Pre-requisite : ATJ100188
Annotation - Czech
Last update: Miroslava Jirková (17.08.2016)
Úvodní dvousemestrální kurz klasického čínského jazyka. Kurz je založen na četbě jednoduchých textů
klasického období obsažených v chrestomatii sestavené T. N. Nikitinou. Mimoto je podán systematický výklad
gramatiky klasické čínštiny podle systému T. N. Nikotiny v rozsahu vždy dvou vyučovacích hodin týdně. Od
studentů je požadována průběžná příprava textů na následující hodinu. Rámcový odhad jsou tři texty přečtené za
jednu lekci, celkově se předpokládá probrání asi 60-70 textů.
Literature - Czech
Last update: Miroslava Jirková (17.08.2016)

Nikitina, T. N. Chrestomatija drevněkitajskich těkstov. Leningrad: Leningradskoj universitět, 1982.

Nikitina, T. N. Gramatika staročínských textů Grammatika drevněkitajskich těkstov. Praha: Karolinum, 2005.

Slovníky:

Mathews, R. H. A Chinese-English Dictionary. Shanghai: China Inland Mission and Presbyterian Mission Press, 1931.

Ošanin, I. M. et al. Bol´šoj kitajsko-russkij slovar. Moskva: Nauka, 1983.

Syllabus - Czech
Last update: Miroslava Jirková (17.08.2016)

1. Obecná charakteristika klasické čínštiny

2. Syntax jednoduché věty: elementární konstrukce. Obecné vlastnosti elementárních konstrukcí

3. Přehled elementárních konstrukcí

4. Elementární konstrukce: jmenná věta

5. Elementární konstrukce: slovesná věta. Konstrukce podmět - přísudek

6. Elementární konstrukce: slovesa a adjektiva v konstrukci s jedním bezpředložkovým předmětem

7. Elementární konstrukce: slovesa a adjektiva v konstrukci s jedním předložkovým předmětem

8. Elementární konstrukce: slovesa společné činnosti

9. Elementární konstrukce: konstrukce se slovesy řídícími dva předměty

10. Elementární konstrukce: konstrukce se dvěma slovesy

11. Slabě podřízené elementy konstrukcí. Předměty

12. Slabě podřízené elementy konstrukcí. Určení a přívlastky

13. Složené konstrukce: konstrukce jako element jiné konstrukce

14. Složené konstrukce: syntaktická struktura konstrukcí se vztažnými zájmeny

15. Složené konstrukce: konstrukce se zájmenem zhe coby element jiné konstrukce

16. Složené konstrukce: konstrukce se zájmenem suo jako součást jiné věty

17. Složené konstrukce: konstrukce bez vztažného zájmene coby element jiné konstrukce

18. Zdůrazňovací konstrukce se vztažnými zájmeny

19. Zdůrazňovací konstrukce bez vztažných zájmen

20. Zdůrazňovací konstrukce s tematickým podmětem

21. Jiné druhy inverzí

22. - 26. Konstrukce se zvláštními slovesy a adjektivy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html