SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Translation III (FR-CS) - ATF210011
Title: Překlad III (FR-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 32 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Šárka Belisová
Teacher(s): PhDr. Šárka Belisová
Pre-requisite : ATF210009
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)
Může se jednat přímo o část studentem zvoleného klauzurního textu. Tematické okruhy: • Překlad populárně naučného textu z oblasti přírodních věd (ekvivalent přírodovědných či medicínských popularizačních článků z časopisu Vesmír): problematika odborné terminologie (práce se zdroji, konzultace s odborníky), výkladové a úvahové postupy populárně naučného žánru (důraz na kohezi a významovou koherenci v překladu, využívání tzv. paralelních textů v češtině). Předpokládaná časová dotace 6 hodin (3 semináře) • Překlad odborného či populárně naučného textu z oblasti společenských věd (článek či kapitola z knihy s historickým, politologickým, psychologickým, ekonomickým, sociologickým, kulturně antropologickým apod. zaměřením): problematika terminologie v oblasti společenských věd (možná rozkolísanost v češtině u některých oborů, potenciální konflikty mezi terminologickými a stylistickými požadavky na překlad a jejich řešení), stylová variabilita společenskovědních textů. Předpokládaná časová dotace 12 hodin (2 texty každý na 3 seminářích či 3 texty každý na 2 seminářích) 151 • Překlad textu silně orientovaného na kulturní, historické či politické reálie dané jazykové oblasti (např. úryvek z memoárů nebo životopisu politika, spisovatele či jiné významné osobnosti daného kulturního okruhu): různé strategie převodu reálií, zohledování rozdílných presupozic čtenáře originálu a překladu, respektování osobního stylu autora. Předpokládaná časová dotace 4 hodiny (2 semináře) • Překlad esejistického textu úvahově-deskriptivní povahy (např. literárněkritický esej o významu určitého autora či díla, esejisticky pojatý průvodce po přírodních či architektonických krásách konkrétního místa): prolínání uměleckých a odborných prvků v esejistice, emocionalita a subjektivita v překládaném textu. Předpokládaná časová dotace 4 hodiny (2 semináře).
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)

Aktivní účast ve výuce, odevzdávání překladů ke kontrole, zápočtový překlad

Literature - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)

ADAM, J.-M. – BONHOMM,E M. L´Argumentation publicitaire. Paris: 1997 (rééd. 2004). AMOSSY, R. Stéréotypes et Clichés – Langue, Discours, Société. Paris 2007. BARTOŠEK, J. Jazyk současné české politiky. Olomouc: 1993. CARPENTIER-REIFOVÁ, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 2011. CHILTON, P. Analyzing political discourse. London: 2003. CHEVEIGNÉ, de S. – VÉRON, E. La Science sous la plume des journalistes. La Recherche 263, vol. 25, 1994. CHARAUDEAU, P. Grammaire du Sens et de l´Expression. Paris: 1992. CRHA, I. – KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text. Praha: 2003. DUCROS, F. Au sujet de la rétorique. Montpellier: 1970. Gregor, M. Politický a ekonomický slang. Praha: 2005. GUIDÈRE, M. Publicité et traduction. Montréal: 2000. JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha: 2003. KOELENBERG, J. Les techniques du style: Vocabulaire, figures de rhétorique, syntaxe, rythme. Paris: 2008. KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: 2004. KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře. Praha: 1998. La presse (ideologies et sociétés). Paris: 1997. LEDERER, M. La traduction aujourd´hui. Hachette. Paris: 1994. LEDERER, M. – ISRAËL, F. La théorie interprétative de la traduction 1. Genèse et développement. Paris: Caen, 2005. 125 Lederer, M. – Israël, F. La théorie interprétative de la traduction 2. Convergences mises en perspective. Paris: Caen, 2005. LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: 2004. MUCCHIELLI, A. L´art d´influencer. Paris: 2000. OSVALDOVÁ, B. - TEJKALOVÁ, A. Žurnalistika v informační společnosti. Digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: 2010. SGALL, P. – PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: 2004. ŠANDEROVÁ, J. – MILTOVÁ, A. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: 2005. VERNIER, F. L´Ecriture et les textes. Paris: 1994.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html