SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Translation I (FR-CS) - ATF210009
Title: Překlad I (FR-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Šárka Belisová
Teacher(s): PhDr. Šárka Belisová
Is pre-requisite for: ATF210011
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.09.2020)
Jednosemestrální předmět zaměřený na překlad do češtiny učí překladatelským dovednostem na základů znalostí a schopností získaných v předchozích předmětech. Překladové texty jsou „obecné“, žánrově pestré, jejich náročnost se zvyšuje. Student si osvojí metody, strategie a techniky překladu v aplikaci na různé žánrově-stylistické útvary na pozadí dnešních překladatelských norem obou jazykově-kulturních prostředí a s ohledem na funkci překladového textu.
Přístup je funkční strukturalistický a komunikační, výuka vychází z dosavadních teoretických a didaktických poznatků a zkušeností. Student rovněž získá další teoretické poznatky z oblasti translatologie a schopnost jejich aplikace na překlad, čímž si buduje nástroje pro překladatelskou reflexi, která je nezbytnou součástí kognitivních procesů začínajícího překladatele přispívajících k vytváření algoritmů typologického řešení překladatelských problémů. Součástí semináře je dále získání schopnosti efektivně pracovat s překladatelskými pomůckami (včetně IT), získání profesionálních návyků, osvojení profesionálního postupu a internalizace profesionálních etických norem.
Konkrétně budou probírána tato témata: stylistické zařazení textu a jazykové funkce, výstavba textu, členění, koherence a koheze, textová synonymie, formy překladatelského řešení historických narážek a reálií, problematika překladu termínů v obecných textech.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.09.2020)

Aktivní účast na výuce, pravidelné odevzdávání zadaných překladů ke kontrole. Na konci ssemestru písemná zkouška.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.09.2020)

GRELLET, F. Apprendre à traduire. Nancy: 1991. LEDERER, M. La traduction d’aujourd’hui. Paris: 1994. DELISLE, J. La traduction raisonnée. Ottawa: 2003. PERGNIER, M. Les fondements sociolinguistiques de la traduction. Lille: 1993. Další literatura: DURIEUX, Ch. Fondements didactiques de la traduction technique. 1989. DURIEUX, Ch. Liberté et créativité en traduction technique (in La liberté en traduction). Paris: 1990. GILE, D. La traduction: la comprendre, l’apprendre. Paris: 2005.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.09.2020)

Aktivní účast na výuce, pravidelné odevzdávání zadaných překladů ke kontrole.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.09.2020)

Jednosemestrální předmět zaměřený na překlad do češtiny učí překladatelským dovednostem na základů znalostí a schopností získaných v předchozích předmětech. Překladové texty jsou „obecné“, žánrově pestré, jejich náročnost se zvyšuje. Student si osvojí metody, strategie a techniky překladu v aplikaci na různé žánrově-stylistické útvary na pozadí dnešních překladatelských norem obou jazykově-kulturních prostředí a s ohledem na funkci překladového textu.

Přístup je funkční strukturalistický a komunikační, výuka vychází z dosavadních teoretických a didaktických poznatků a zkušeností. Student rovněž získá další teoretické poznatky z oblasti translatologie a schopnost jejich aplikace na překlad, čímž si buduje nástroje pro překladatelskou reflexi, která je nezbytnou součástí kognitivních procesů začínajícího překladatele přispívajících k vytváření algoritmů typologického řešení překladatelských problémů. Součástí semináře je dále získání schopnosti efektivně pracovat s překladatelskými pomůckami (včetně IT), získání profesionálních návyků, osvojení profesionálního postupu a internalizace profesionálních etických norem.

Konkrétně budou probírána tato témata: stylistické zařazení textu a jazykové funkce, výstavba textu, členění, koherence a koheze, textová synonymie, formy překladatelského řešení historických narážek a reálií, problematika překladu termínů v obecných textech.

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.09.2020)

Absolvování předmětu Překladatelská propedeutika včetně zkoušky.

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.09.2020)

Absolvování předmětu Překladatelská propedeutika včetně zkoušky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html