SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Interpreting - ATF210005
Title: Překladatelská propedeutika (FR)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Šárka Belisová
Teacher(s): PhDr. Šárka Belisová
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)
Předmět seznamuje studenta s metodami a modely komplexní překladatelské analýzy sdělení výchozího textu (českého a cizojazyčného) v jeho kontextu. Cílem je rozvoj textově-analytické dovednosti s využitím komunikační kompetence v obou jazykově-kulturních oblastech a s aplikací již osvojených teoretických poznatků; poskytuje přípravu pro Základy teorie překladu a Překlad I (FR-CS), Překlad II (CS-FR) a Překlad III (FR-CS). V semináři se pracuje s různými žánrově-stylistickými útvary; důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, makro- a mikrostrukturní analýzu, funkční stylistické dominanty, pragmatiku/ sémiotiku textu, jakož i na identifikaci překladatelských problémů plynoucích z jazykových a kulturních rozdílů v konkrétním překladatelském kontextu. 1) Vymezení textového typu, žánru apod. a jeho důsledky pro překlad. 2) Vnětextové faktory. 3) Vnitrotextové faktory. 4) Texty prakticky odborné. 5) Texty teoreticky odborné. 6) Texty právnické a administrativní I. 7) Texty právnické a administrativní II. 8) Texty publicistické. 9) Texty literární. 10) Fáze překladatelského procesu. 11) Revize textu. 12) Jazykové korpusy a jejich využití pro překlad I. 13) Paralelní a srovnatelné korpusy
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (10.01.2022)

Aktivní účast ve výuce, zdárné absolvování testu

Literature - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (17.02.2022)

HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: 1972. JAKOBSON, R. Poetická funkce. Jinočany: 1995. (vybrané statČ) LEVÝ, J. UmČní překladu. Praha: 1963/2013. NORD, Ch. Text analysis in translation. Amsterdam: 1991/2005. Další literatura: GUIDÈRE, M. Introduction à la traductologie. Penser la traduction: hier, aujourd´hui, demain. Paris: 2008/2010. HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Praha: 1996. JANOVCOVÁ, E. Procédés de traduction. In: Tionová, A. a kol. Francouzština pro pokročilé. Praha: 1989, s. 283–320. LOUCKÁ, H. Introduction à la linguistique textuelle. Praha: 2005. ŠABRŠULA, J. Úvod do francouzské stylistiky II. Francouzský verš. Praha: 1975. www.phil.muni.cz/stylistika. YAGUELLO, M. Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique. Paris: 1981. Odborné časopisy, další internetové zdroje.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html