SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Literature I - ATF200008
Title: Literatura I
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Šárka Belisová
Is interchangeable with: ATF30016
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (14.11.2011)
Přednáška podává přehled francouzské literatury od poloviny 19. století do druhé světové války. Důraz je přitom kladen na klíčové stylotvorné momenty francouzského literárního vývoje. Při prezentování jednotlivých literárních jevů je sledován i jejich kulturní význam pro české prostředí (celkové literárněhistorické prezentace, literárněkritické studie a překlady). Posluchač získá i základní informaci o literárních kontaktech česko-francouzských.
Seminář je věnován analýze a interpretaci francouzských literárních textů daného období. Na tomto základě porovnává originál s jeho českým překladem a učí se základům kritiky překladu.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (14.11.2011)

Pechar, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Filosofia. Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR. Praha. 1999.

•            Šrámek, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Votobia. Olomouc. 1997.

•                Albérès, R. M. Histoire du roman moderne. Albin Michel. Paris. 1992.

•             Černý, Václav. Tvorba a osobnost I., II. Odeon. Praha. 1992, 1993.

•                Mittérantd, Henri. La littérature française du XXe siècle. Nathan. Paris. 1996.

•           Rincé, Dominique; Lecherbonnier, Bernard; Nora, Pierre. Littérature. Textes et documents XIXe siècle. Nathan. Paris. 1986.

•                Lecherbonnier, Bernard; Rincé, Dominique; Brunel, Pierre; Moatti, Christiane. Littérature. Textes et documents XXe siècle. Nathan. Paris. 1989.

•            Kolektiv pod vedením J. O. Fischera. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století I., II., III. Academia. Praha. 1976. 1979. 1981.

•                Lagarde, André; Richard Laureát. XXe siècle. Les grands auteurs français. Bordas. Paris. 1969.

•            Lemaitre, Henri. La Poésie depuis Baudelaire. Librairie Armand Colin. Collection U. Paris. 1965.

•                Chassang, A., Senninger, Ch. Les Textes littéraires généraux. Librairie Hachette. Paris. 1985.

Dále pak jakékoli francouzsky psané příručky s přehledem literárního vývoje v období 1850-1945.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Šárka Belisová (14.11.2011)

Požadavky k získání atestace - pravidelná účast v kurzu, příprava zadaných textů. Na zkoušku si studenti přinesou písemný seznam přečtených literárních děl podle povinného seznamu zadaného v 1. ročníku, rozšířeného o četbu dle vlastního výběru. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html