SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reading texts in dbu med script a - ATB500035
Title: Reading texts in dbu med script (Četba textu v dbu med) a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Teacher(s): doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Annotation - Czech
V těchto seminářích vedených v angličtině bude nejprve představena forma písma užívaná v mnoha rukopisech zejména
z prostředí náboženských tradic, které neměly dostatečné materiální zázemí pro tisk z dřevěných matric. Je to forma
písma dbu med (dosl. „bez hlavy“, tedy bez vrchní linky) existující v různých variantách písma nazývaných dpe tshugs,
tshugs ring, tshugs thung, tshug ma ’khyug, ’bru tsha, atp. Tato písma jsou si podobná a rozdíly mezi nimi jsou
zejména v kaligrafických detailech, kterými jsou sklon písma, prodloužení jeho tvaru, atp. Tato písma používají množství
způsobů zkracování, které mohou být obtížné pro porozumění. Zkracují se předevších víceslabičná slova a celé fráze do
jediné slabiky. Cílem semináře je praktické osvojení si tohoto způsobu psaní umožňující četbu takových textů. Během
semináře budou čteny vybrané úryvky z textů uvedených v literatuře. Zkouška proběhne ústní formou výkladem náhodně
vybrané části čteného textu.
Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
Literature - Czech
Literatura
Tshe ring don grub, 2004, Bod yig slob grwa’i gzugs bslab deb. Kan su’u mi rigs dpe skrun khang, Landžou.

Zla ba tshe ring, 1999, Yig gzugs sna brgya’i phyi mo zhal bshus ma. Mi rigs dpe skrun khang, Peking.

Yang sgom Mi ’gyur rgyal mtshan, Ya ngal gdung rabs. Rukopis z LTWA (Library of Tibetan Works and Archives) v Dharamsale.

Dpon gsas Khyung rgod rtsal, objevitel, G.yag ru dgra chos kyis shug mgon dgra brub chung ba gri kha mtshon bsgyur. Bonpo Katen 186-65, fol. 835-844.

Lha bu pad ma ’phrul kyi mdo. Bonpo Kangjur, 141.1 (6185).

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html