SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on Tibetan History b - ATB500032
Title: Historický seminář b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Teacher(s): doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Annotation - Czech
Výuka je založená na četbě tibetské historiografické literatury. V této druhé části to budou témata z období tzv.
„pozdějšího šíření buddhismu (po 11. století). Vybranými tématy jsou pozvání bengálského mistra Atíši do Tibetu a jeho
působení tam, mongolská vláda nad Tibetem a historie sakjapů, počátky instituce převtělenců v tradici kagjü.
14.-26. Četba vybraných textů s úvodními přednáškami k daným tématům. Zkouška prověří hlouběji znalosti studentů.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
Literature - Czech
Literatura
Prameny v evropských jazycích
Gjalcchän, Sönam, 1998, Zrcadlo králů. Vyšehrad, Praha (překlad kroniky Rgyal rabs gsal ba’i me long J. Kolmašem)

Karmay, Samten G., 1972, The Treasury of Good Sayings: A Tibetan History of Bon. Oxford University Press, London.

Martin, Dan, 1997, Tibetan Histories: A bibliography of Tibetan-language historical works. Serindia, London.

Roerih, George, 1996 (1949), The Blue Annals. Motilal Banarsidass, Delhi.

Žagabpa, Cipön Wangčhug Dedän, 2000, Dějiny Tibetu. Lidové noviny, Praha (překlad a dodatky J. Kolmaše).

Tibetské prameny
Dpa’ po gtsug lag phreng ba, 2003, Chos ’byung mkhas pa’i dga’ ston. 2sv., Vajra Vidya Institute, Varanasi.

Mkhas pa lde’u, 2011, Mkhas pa lde’u mdzas pa’i rgya bod kyi chos ’byung rgyas pa. Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala.

Nyang ral nyi ma ‘od zer, 2010, Chos ’byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud. Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala.

Phun tshogs tshe ring, 2003, Chos ’byung mkhas pa’i dgongs rgyan. Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, Lhasa.

Smon lam rgya mtsho, editor, 1989, Bka’ chems ka khol ma. Kan su’u mi rigs dpe skrun khang, Landžou.

Thub bstan phun tshog, 2006, Bod kyi lo rgyus spyi don padma rā ga’i lde mig. Mi rig dpe skrun khang, Peking.

Tshal pa kun dga’ rdo rje, 1981, Deb ther dmar po. Mi rigs dpe skrun khang, Peking.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html