SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
x - ATB500025
Title in English: Sanskrt četba II.
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Dvousemestrální seminář se zaměřuje na četbu a rozbor základních nábožensko-filosofických textů hinduismu.
Na hodinách jsou překládány a interpretovány vybrané, zejména obtížnější pasáže z upanišad, pozornost při
četbě je již soustavně věnována i některým autoritativním komentářům (Šankara, Rámánudža ad.). Na této úrovni
znalosti sanskrtu by měl být student schopen textům samostatně porozumět, vyučující proto tematiku četby
rozšiřuje kratšími přednáškovými vstupy, které jednotlivé filosofické otázky zasazují do kontextu vývoje
hinduistického filosofického myšlení.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Apte, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

Olivelle, P., The Early Upanisads: Annotated Text and Translation. New York / New Delhi, Oxford University Press / Munshiram Manoharlal, 1998.

Speijer, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

Upanišady. Přel. D. Zbavitel. Praha, DharmaGaia 2004.

Whitney, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

Williams, Sir M., Sanskrit-English Dictionary. Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html