SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern Chinese as Optional Oriental Language II - ATB500024
Title: Moderní čínština pro neoborové studenty II
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Dvousemestrální úvod do současné čínštiny navazuje Moderní čínštinu pro neoborové studenty I. Předmět je
určen neoborovým studentům dálněvýchodních oborů, studentům FFUK a dalším zájemcům z řad studentů UK.
Absolventi jsou schopni základní mluvené komunikace v obecné čínštině (putonghua), s pomocí slovníku čtou
texty až střední obtížnosti ve zjednodušených znacích.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Chen Jie Jazotte. Méthode de chinois niveau debutant. (Tome 1). Paris: You-Feng, 2002.

Chen Jie Jazotte. Méthode de chinois niveau debutant. (Tome 2). Paris: You-Feng, 2002.

Pollard, D.E., Ping-cheng T’ung. Colloquial Chinese. London: Routledge, 1989.

Yip Po-Ching, Don Rimmington. Chinese: A Comprehensive Grammar. London: Routledge, 2004.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
I. semestr
1. Opakování látky z 2. semestru kurzu Moderní čínština pro neoborové studenty I

2. Objektová slovesa.

3. Spojka „he“; Větná a slovesná částice „le“.

4. Vytýkací konstrukce „shi….de“; Předsazené větné členy.

5. Slovesa pohybu; Směrové modifikátory a jejich kombinování se slovesy.

6. Modální slovesa; Záporka „mei“ (pokračování)

7. Záporné věty (časově nezařazené, v přítomném čase, v minulém čase)

8. Hodiny a časové výrazy.

9. Větné částice „ne“ a „ba“; Tázací výrazy „ji“, „duoshao“, „shei“.

10. Hodiny a časové výrazy (pokračování)

11. Větná a slovesná částice „le“ (pokračování); Časově-vidové slovesné částice

12. Souhrnné opakování. Zadání vzorového testu.

II. semestr
1. Opakování látky z 3. semestru

2. Vyjadřování právě probíhajíc děje či právě trvajícího stavu.

3. Slovesa smyslového vnímání; Slovesné modifikátory.

4. Vyjadřování nedokonavosti, dokonavosti a jednorázovosti.

5. Modální slovesa (pokračování); Časově-vidové slovesné částice (pokračování)

6. Stupňování adjektiv. Numerativy (pokračování). Vyjadřování neurčitého či omezeného počtu.

7. Použití slovesa a předložky „gei“. Reduplikace sloves.

8. Větné spojky. Podmínkové věty.

9. Vyjadřování instrumentálu. Porovnávání.

10. Spojky „gen“, „huozhe“, „haishi“; Světové strany, vyjádření relativní pozice.

11. Slovesa „shang“ a „xia“; Lokativní záložky „shang“ a „xia“.

12. Souhrnné opakování. Zadání vzorového testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html