SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
x - ATB500023
Title: Mandžuština pro neoborové studenty I
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Cílem předmětu je uvedení do literární mandžuštiny. Jeho součástí je rovněž úvod do obecné tungusologie.
Studenti se postupně naučí číst mandžuské písmo a proberou hlavní aspekty gramatiky literárního jazyka.
Zpočátku je kladen větší důraz na schopnost aktivního užívání jazyka, které je procvičováno pomocí krátkých testů
– překladů z češtiny do mandžuštiny na každé hodině. V první fázi je používána učebnice J. Tulisowa se speciálně
vytvořenými učebními texty. Později se přechází k četbě jednoduchých textů v literární mandžuštině a literární
šivejštině, která je přístupnější díky své jednodušší struktuře. V závěru budou studenti schopni krátkého
samostatného písemného projevu v mandžuštině a četby a interpretace jednohuššího mandžuského textu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Gorelova, L., M., Manchu Grammar. Brill 2002.

Li, G. L.: Manchu - A Textbook For Reading Documents, Honolulu 2000.

Janhunen, J.: Manchuria - an Ethnic History, Helsinky 1996.

Poppe, N.: Vergleichende Grammatik der altaischen Sprächen, Wiesbaden 1960.

Tulisow, J., Jezyk mandzurski, Warszawa 2000.

Niyamangga gisun I, Urumči 1992

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

1.-2. Úvod do tungusologie, klasifikace a současná situace v tunguzských jazycích

3.-4. Etnogeneze Mandžuů, dějiny mandžuského státu,. vznik, postavení a rozšíření literární mandžuštiny, dialektologie

5.-6. Mandžuské písmo

7.-10. Morfologie jmen - číslo, pád, typy jmenných slovních druhů, jmenná věta

11-12. Klasifikace slovesných výrazů, slovesná jména

13. Konverba

14.-16. Finitní a rozkazovací slovesné formy

17. Postpozice

18. Partikule

19. Text z učebnice Niyamangga gisun

20.-26. Jednoduché texty z učebnice- Manchu - a textbook for reading documents.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html