SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
x - ATB500022
Title in English: Sanskrt četba I
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Seminář navazuje na dvouletý seminář sanskrtu formou společné četby méně obtížných textů vyprávěcí literatury
s náboženskou tematikou. Předpokládá se tedy již dobrá znalost gramatiky sanskrtu i zvládnutí obsáhlejší slovní
zásoby. Vedle rozvoje dalších jazykových dovedností přispívá tato četba k prohloubení znalostí mytologických
reálií klasického hinduismu a k úvodnímu seznámení s možnými narativními způsoby vyjádření náboženského i
filosofického obsahu. Texty jsou vybírány zejm. z puránové literatury, která je právem považována za encyklopedii
hinduistické mytologie.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Pravidelná domácí příprava textů, které jsou na hodinách společně čteny a překládány.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Originální texty purán (Márkandéja, Padma, Višnu, Brahma) - ed. Višvanátha Nárájana Mandalíka, Anandashrama Sanskrit Series, 1892-1998; ed. Vénkatéšvara, Venkateshvara Press, 1962-1965.

Filipský, J., Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

Whitney, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

Williams, Sir M., Sanskrit-English Dictionary. Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

Zbavitel, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1986.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html