SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
History of Central Asia B I - ATB200029
Title: Dějiny Centrální Asie B I
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ATB00029
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Interchangeability : ATB00013
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Dvousemestrální předmět je rozvržený do dvou bloků věnujících se nejprve dějinám na širším území Vnitřní Asie a
posléze území etnického Tibetu. První část zahrnuje mongolské dějiny do roku 1368, tedy do rozpadu mongolské
říše. Věnuje se nejprve historii jednotlivých etnik (popř. jejich státních útvarů), která se kdy na území dnešního i
historického Mongolska vyskytla, a to od období Xiongnu do počátku 12. stol. (Xiongnu, kmeny Xianbi, Turci,
Ujguři, Kitanové, Džurčenové). Výklad posléze přechází k formování mongolského etnika jako takového, jeho
následnému vzestupu (sjednocení kmenů Temüdžinem), vytvoření Mongolské říše (jmenování Čingischánem,
mongolský zákoník, vojenská demokracie apod.) a jejím dobyvačným válkám, Mongolům v Evropě, ovládnutí Číny
a založení dynastie Jüan, a definitivnímu pádu Mongolské říše. V druhém bloku jsou dějiny Tibetu nahlížené v
úzkém sepětí s tibetskými náboženstvími, která v dějinách hrála zásadní roli. Ty nejsou v předmětu představené
pouze jako pokračování či kopie určitých severoindických buddhistických tradic, ale jako svébytný útvar v němž se
uplatňuje umění kombinování a přetváření importovaných tradic především čínských a indických. Pozornost je
věnována i dodnes v mnohém záhadnému tibetskému náboženství bön, které se otevřeněji přiznává k pluralitě
zdrojů svých nauk a může tak být paradoxně chápáno jako věrnější obraz tibetské religiozity. Druhá část věnovaná
Tibetu dovádí historický náhled do 17. století.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je splnění zápočtu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Základní studijní literatura:
Grousset, R., The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. Rutgers University Press, New Jersey 1970

Putování k Mongolům, ed. E. Knobloch, Praha 1964

Sönam Gjalcchän (1998) Zrcadlo králů. Tibetská kronika 14. století. Praha: Vyšehrad.

Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

The Cambridge History of Early Inner Asia, ed. by D. Sinor, Cambridge 1990

Žagabpa Cipön Wangčhug Dedän (Tsepon W. D. Shakabpa) (2000) Dějiny Tibetu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

van Schaik, Sam (2011) Tibet: A History. New Haven - London: Yale University Press.

Kapstein, Methew (2006) The Tibetans. Blackwell Publishing.

Walter, Michael (2009) Buddhism and Empire: The Political and Religious Culture of Early Tibet. Leiden - Boston: Brill.

Doporučená literatura
Brauen Martin (1998) Mandala. Posvátný kruh tibetského buddhismu. Praha: Volvox Globator.

Bru-sgom rGyal-ba g.yung-drung, The Stages of A-Khrid Meditation: Dzogchen Practice of Bon Tradition (Translated

by Per Kvaerne and Thupten K. Rikey). Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala 1996.

Budon Rinčendub (1999) Istorija buddizma. Sankt-Peterburg: Evrazija.

Cleaves, F.W. The Secret History of the Mongols. London 1982

Conze Edward (1997) Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota.

Conzort Daniel (1986) Highest yoga tantra. An introduction to the esoteric Buddhism in Tibet. New York: Snow Lion

Publications, 195 s.

Cybikov Gombodžab C. (1987) Cesta k posvátným místům Tibetu. Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902. Praha:

Vyšehrad.

Goldstein M. C. (1989) A History of Modern Tibet, 1913-1951. The Demise of the Lamaist State. Berkeley, Los Angeles,

London: University of California Press.

Grollová, I. a kol., Mongolové. Triton, Praha 2000

Guenther H. V. (1971) Buddhist Philosophy in Theory and Practice. Harmondsworth: Pelican books.

Gumiljov, L.N., Hledání vymyšlené říše. Praha 1974

Haarh Erik (1969) The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.

Haslund, H., Mongolian Journey. London 1949

Heissig Walter (1980) The Religions of Mongolia. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Karmay, Samten G. (1998) The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Mandala

Book Point, Kathmandu.

Karmay, Samten G.,transl. (1972) The Treasury of Good Sayings . London: Oxford University Press.

Kolmaš Josef (1995) Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů. Praha: Práh.

Lexikon východní moudrosti. Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. (1996) Praha, Olomouc: Victoria Publishing a

Votobia.

Miltner Vladimír (1997) Malá encyklopedie buddhismu. Praha: Práce.

Mongolica: Pamjati akademika B.J. Vladimircova 1884-1931. Nauka, Moskva 1986

Nebesky-Wojkowitz, Réne De (1996) Oracles and Demons of Tibet. Varanasi-Kathmandu: Book Faith India.

Poucha, P. Tajná kronika Mongolů. Praha 1955

Roerich, George N. (1996) The Blue Annals. Delhi: Motilal Banarasidass (první vydání Culcutta 1949).

Sakja-pandita (1984) Pokladnice moudrých rčení. Odeon, Praha (1988 - 2. vydání, přel. J. Kolmaš).

Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.

Shakya Tsering (1999) The Dragon in the Land of Snows: A history of modern Tibet since 1947. London: Pimlico.

Snellgrove, David L., ed. and transl. (1967) The Nine ways of Bon: Excerpts from gZi-brjid. London: Oxford University

Press.

Staal, Frits (1996) Ritual and Mantras: Rules Without Meaning. Delhi: Motilal Banarasidass

Táranátha (1997) History of Buddhism in India. (překlad Lama Chimpa, Alaka Chattopadhyaya). Delhi: Motilal

Banarasidass, Delhi (první vzdání Shimla 1970).

Tucci G., Heissig W. (1970) Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart: Kohlhammer.

Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným

názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New

York: Dover Publications.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Hlavní tematické okruhy:

1. Úvod k předmětu a literatura

2.-3. Xiongnu, indoevropané tarimských oáz

4. Xianbi, Tuyuhun ,Toba Wei, Ruanruan

5. Turecký kaganát

6. Ujguři

7.-8.Kitanové, Džurčenové

9. Formování mongolského etnika a sjednocování mongolských kmenů

10. Čingischánovo dětství, počátky mongolské říše

11. Vzestup Mongolské říše, válečná tažení

13. Mongolové v Evropě, Mongolové a Čína, nástup dynastie Jüan

14. Pád mongolské říše

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html