SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Tibetan literature b - ATB100012
Title: Tibetská literatura b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Teacher(s): doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Annotation - Czech
Přednášky se podrobněji zaměří na žánry textů buddhismu mahájánského a tantrického. Pozornost bude věnovaná i
textům tibetské tradice bönu. Představené budou významné texty buddhismu (Diamantová sútra, Lotosová sútra,
hagiografická literatura, základní tantry, literatura věnovaná „názorům“ jednotlivých tradic). Přednášky jsou věnované
specifické problematice tibetského buddhismu, doplněné jsou o teprve rozvíjející se moderní tibetskou literaturu.
Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

a) povinná literatura
Cabezón, J. I.; Jackson, R. R., eds. (1996) Tibetan Literature. Studies in Genre. New York: Snow Lion-Ithaca.

Kolmaš, J. (2004) Suma tibetského písemnictví.Praha: Argo.

Kolmaš, J., překl. (1993) Nangsa Öbum. Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy. Praha: Unitaria.

Kolmaš, J., překl. (1976) Černý mrak v bílém. Tibetská lidová poezie. Praha: Mladá fronta.

Kolmaš J. (1999) Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů. Praha: Práh.

Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

b) doporučená literatura
Schaeffer, Kurtis R., 2009, The Culture of Book in Tibet. Columbia University Press, New York.

Conzort Daniel (1986) Highest yoga tantra. An introduction to the esoteric Buddhism in Tibet. New York: Snow Lion

Publications, 195 s.

Guenther, Herbert V., Buddhist Philosophy in Theory and Practice. Berkeley: Shambhala Publications 1971.

Kern, H., transl., Saddharma-Pundarika or The Lotus of the True Law. New York: Dover Publications 1963.

Roerich, G., The Blue Annals. New Delhi, Motilal Banarsidass 1978.

Snellgrove, David L., ed. and transl. (1967) The Nine ways of Bon: Excerpts from gZi-brjid. London: Oxford University

Press.

Snellgrove, David, Indo-Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala 2002.

Sujata, Victoria, 2005, Tibetan Songs of Realization: Echoes from a Seventeenth-Century Scholar and Siddha in Amdo. Brill, Leiden.

Martin, Dan, 1997, Tibetan Histories: A bibliography of Tibetan-language historical works. Serindia, London.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
Syllabus - Czech

Hlavní tematické okruhy:

1.-3. Lidová slovesnost: písně Centrálního Tibetu (gzhes, glu, chang gzhas), Amda a vyprávění (a khu ston pa)

4.-5. Epos Gesar z Lingu

6.-9. Mýty jako součást rituálu a jejich vstup do žánru historiografie

10.-13. Historiografická literatura (lo rgyus, chos ´byung, deb ther)

14.-15. Tibetský Kangjur (texty buddhů) a Tengjur (jejich komentáře): uspořádání textů a jednotlivé edice

16. Sebrané spisy: gsung ´bum, jejich katalogy

17.-18. Literatura pradžňápáramitová

19.-20. Hagiografie (rnam thar)

21.-22 Sútry (mdo)

23.-24. Tantrická literatura: tantrické písně, základní klasifikace žánrů

25.-26. Abidharma, manuály ke způsobům disputací, žánr „názory jednotlivých škol“ (grub mtha´)

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (27.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html