Tibetan Society b - ATB00083
Title: Tibetská společnost b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Interchangeability : ATB00024
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Přes nabídku předmětů dějin, buddhismu a literatury je stále pro pochopení tibetské společnosti množství
představ, která se nevejdou do rámce zmíněných předmětů. Jsou jimi především témata jakými jsou příbuzenské
vztahy, životní rituály, způsoby přísahy, tabu v tibetské společnosti, mužské a ženské role v tibetské společnosti,
rituální vztah k písemnostem, role lokálních božstev, atp. Tento předmět bude veden spolu s rodilým mluvčím a
znalcem takových reálií, geše Nyima Woser Choekhortshangem, který bude zprostředkovávat bezprostřední
náhled na daná témata z pohledu zevnitř a vlastní zkušenosti.
Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (20.05.2021)
Course completion requirements - Czech

Vypracování seminární práce.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (20.05.2021)
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

Haarh Erik (1969) The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.

Karmay, Samten G. (1998) The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Mandala

Book Point, Kathmandu.

Karmay, Samten G.,transl. (1972) The Treasury of Good Sayings . London: Oxford University Press.

Kapstein, Methew (2006) The Tibetans. Blackwell Publishing.

Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.

Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným

názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New

York: Dover Publications.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (20.05.2021)
Syllabus - Czech

Hlavní tematické okruhy:

1.-3. Úvod, seznámení s předmětem, různá dělení tibetské společnosti

4.-6. Narození a mládí

7.-8. Svatba

9.-11. Úmrtí, pohřební rituály

12-14. Přibuzenství v tibetské společnosti

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (20.05.2021)
Entry requirements - Czech

Prerekvizitou je absolvování minimálně dvou semestrů tibetštiny.

Last update: Eclerová Zdeňka, Mgr. (20.05.2021)