SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Sanskrit II a - ATB00059
Title in English: Sanskrt II a
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Interchangeability : ATB00012
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)
Výuka tohoto stupně navazuje plynule na výuku Sanskrtu I. Pokračuje ve výuce podle zvolených učebnic a
dokončuje popisnou gramatiku v intencích prvního stupně. Dále rozvíjí jazykové dovednosti se zaměřením na
další tématické okruhy s větším důrazem na indické reálie a denní život, snaží se více využívat různých článků a
nahrávek.
Zaměřuje na soustavné ukázky z vyprávěcí literatury s postupným přechodem na obtížnější literární texty (epos,
kávja). Důraz se rovněž klade na domácí přípravu a práci s textem.
V popisně gramatické části se prohlubují teoretické interpretace struktury daného jazyka. Pozornost je věnována
problémům definice jednotlivých gramatických kategorií a typologických zvláštností.
Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)
Základní studijní literatura:
Kále, M.R., A Higher Sanskrt Grammar, Bombay 1922 (nebo jiné vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M., Sanskrit-English Dictionary, Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

Zbavitel, D., STRNAD, J., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987 Učebnice sanskrtu. UK Nakladatestlví Karolinum,

Praha 2006.

Erhart, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.

FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.

Whitney, W.D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (nebo jiné

vydání).

Syllabus - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)

Hlavní tematické okruhy:

1.-8.Dokončení přehledu syntaxe; procvičování řečových dovedností, další rozšiřování slovní zásoby

9.-14. Přehled některých gramatických zvláštností-pomocná slovesa, emfatické částice, citoslovce, některé základní idiomy a fráze, četba krátkých zjednodušených článků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html