SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Sanskrit I b - ATB00052
Title in English: Sanskrt I b
Guaranteed by: Institute of South and Central Asia (21-UJCA)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASN100007P
Guarantor: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Interchangeability : ATB00005
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
V předmětu se student seznámí se základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými rysy
zvoleného sanskrtu. Předpokládá se také dokonalé zvládnutí písma a základní slovní zásoby. Výuka jazyka
probíhá po dvou liniích. Tato výuka je zaměřená na zvládnutí zhruba první části praktické učebnice (Zbavitel).
Základní učebnice budou postupně obohacovány o dodatečné vlastní materiály (ukázky z textů atp.). Druhá linie
výuky zprostředkovává přehlednou znalost gramatického systému jazyka v jeho základních rovinách, s uvedením
do teoretických problémů interpretace struktury daného jazyka.
Course completion requirements - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování zápočtu.

Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Základní studijní literatura:
Zbavitel, D., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987.

Erhart, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.

FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.

Whitney, W.D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Syllabus - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Hlavní tematické okruhy:

13.-17. Postupné rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatické struktury jazyka; morfologie jazyka

18.-22. Krátké dialogy, důraz na větný pořádek; úvod do teoretické syntaxe jazyka

23.-26. Syntax jazyka na praktické i teoretické rovině; postupné rozšiřování slovní zásoby

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html