SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Tibetan II a - ATB00043
Title: Tibetština II a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Interchangeability : ATB00007
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Jazykový kurz je určen k prohlubování základů a detailnějšímu studiu gramatiky tibetštiny. Dotýká se například
slovesných tvarů stvrzujícího postoje yod a ‘dug, slovesných partikulí rang, long, sa; užití slovesných infinitivních
konstrukcí s partikulemi yag, gar, rgyu; modálního slovesa dgos, konstrukcí dgos byung; konektivního yang;
pomocných sloves a prokazujících modalit; vyjádření pravděpodobnosti; nominalizátory pa, rgyu, mkhan, stangs,
yag; složených sloves; podmínkových konstrukcí za užití částice na; vyjádření účelu s pomocí částice gar;
negativních částic ma, med, mi, min; větnými spojkami, konstrukcí a strukturou složitějších vět; imperativního
sufixu rogs gnang; postpozic; asociativu za užití dang; dang jako syntetizující vazby; affixu chen. Součástí
předmětu je četba a memorace.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Základní studijní literatura:
Anonymus, ‘Dzin gra bshi pai slob deb rig pa´i nyin byed (Tibetan Reader 4). Dharamsala: Tibetan Cultural Printing

Press, 1987

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Chonjore, Tsetan: Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala: Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA), 2003.

Liberman, Kenneth - Narkyid, Ngawangthondup, Pattern Drills in Intermediate Conversational

Tibetan. Dharamsala, LTWA, datum vydání neuvedeno.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives. 1983.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York:

Snow Lion Publications, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Hlavní tematické okruhy:

1-3. Sekundární slovesa (modální, vidová, směrová)

4-5. Vyjádření pravděpodobnosti, nejistoty (yod pa ´dra, yin sa red)

6.-7. Vynechání ergativu a podmětu, různé významy gcig

8.-10. Podmínková souvětí

11.-12. Jiná vyjádření nejistoty (yod kyi red, a yod)

13.-14. Slovesné infinitivní konstrukce yag, gar, rgyu

15. Konstrukce s ´gro´o, rozkazovací sufix rogs gnang

16.-17. Verbalizátory

18. Opakování probrané látky

19.-20. Nepřímá řeč

21. Zkušenostní myong

22-23. Adjektivní sufixy

25.-26. Příslovce

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Podmínkou je absolvování předmětu Tibetština I.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html