SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction into Tibetan Culture A II - ATB00036
Title: Tibetské kulturní reálie A II
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Interchangeability : ATB00024
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Přes nabídku předmětů dějin, buddhismu a literatury je stále pro pochopení tibetské společnosti množství
představ, která se nevejdou do rámce zmíněných předmětů. Jsou jimi především témata jakými jsou příbuzenské
vztahy, životní rituály, způsoby přísahy, tabu v tibetské společnosti, mužské a ženské role v tibetské společnosti,
rituální vztah k písemnostem, role lokálních božstev, atp. Tento předmět bude veden spolu s rodilým mluvčím a
znalcem takových reálií, geše Nyima Woser Choekhortshangem, který bude zprostředkovávat bezprostřední
náhled na daná témata z pohledu zevnitř a vlastní zkušenosti.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (11.05.2016)

Vypracování seminární práce.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)
Základní studijní literatura:
Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

Haarh Erik (1969) The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.

Karmay, Samten G. (1998) The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Mandala

Book Point, Kathmandu.

Karmay, Samten G.,transl. (1972) The Treasury of Good Sayings . London: Oxford University Press.

Kapstein, Methew (2006) The Tibetans. Blackwell Publishing.

Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.

Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným

názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New

York: Dover Publications.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (09.05.2016)

Hlavní tematické okruhy:

15.-17. Mužská a ženská role

18.-20. Přísahy

21.-24. Roční a denní cyklus rituálů

25.-26. Lokální božstva

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (11.05.2016)

Prerekvizitou je absolvování minimálně dvou semestrů tibetštiny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html