SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor Thesis Tutorial - ATA210014
Title: Seminář k bakalářské práci (EN)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
PhDr. David Mraček, Ph.D.
Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. (25.05.2023)
Seminář je zaměřen na teoretickou a praktickou podporu studentů/studentek při vypracování bakalářské práce. Provádí je od výběru tématu (překládaného textu) přes pravidla zpracování zadání a upozornění na všechny požadované náležitosti práce, dále formou konzultací nad vybranými pasážemi překládaného textu, případně teoretickými otázkami, jež budou součástí komentáře překladu.
Seminář probíhá individuálně formou konzultací - prezenčně nebo distančně.
Na konkrétním průběhu konzultací se vyučující domluví s každým studentem individuálně.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html