SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Translation I - ATA210009
Title: Překlad I (EN-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 31 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Teacher(s): Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Is pre-requisite for: ATA210011
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (04.10.2022)
Jednosemestrální předmět učí překladatelským dovednostem na základě znalostí a schopností získaných v předchozích předmětech. Překladové texty jsou žánrově a funkcemi pestré, jejich náročnost se mírně zvyšuje; překládá se převážně směrem do češtiny. Studenti jsou vedeni k průzkumu původních komunikačních situací i tematickému průzkumu potřebnému pro překlad; jsou vedeni k vlastnímu promýšlení cílových komunikačních situací. Osvojí si metody, strategie a techniky překladu na pozadí dnešních překladatelských norem a s ohledem na funkci překladového textu. Přístup je funkčně strukturalistický a komunikační, výuka vychází z dosavadních teoretických a didaktických poznatků a zkušeností, s důrazem na textově stylový model vyvinutý českou funkční stylistikou a možnosti jeho kombinování s teorií překladu Ch. Nordové. Studenti si budují nástroje pro překladatelskou reflexi, která je nezbytnou součástí kognitivních procesů začínajícího překladatele přispívajících k vytváření algoritmů typologického řešení překladatelských problémů. Součástí semináře je dále získání schopnosti efektivně pracovat s překladatelskými pomůckami, získání profesionálních návyků, osvojení profesionálního postupu a internalizace profesních etických norem.<br>
<br>
Sylabus:<br>
1) Úvod, analýza a překlad zkušebního textu, rozbor ukázek překladů<br>
2) Prostěsdělovací a administrativní styl (emailová komunikace, recept)<br>
3) Publicistický text (téma: Alžběta II.)<br>
4) Ukázky různých publicistických textů<br>
5-6) Analýza a překlad částí dlouhého, stylisticky pestrého <br>
publicistické textu (téma: uprchlictví)<br>
7-8) Část úvahového publicistického textu (téma: <br>
COVID-19)<br>
9-10) Analýza a překlad části recenze (literární aluze, kulturní reálie)<br>
11-12) Ukázka z odborné/populárně naučné knihy<br>
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (04.10.2022)

ZKOUŠKA se skládá z průběžné práce během semestru:

1) Aktivní účast na seminářích: průběžná příprava analýzy textů a překladů a zapojení se do diskusí.

2) Každý povinně odevzdá TŘI PŘEKLADY za semestr: DVA jsou DANÉ pro všechny, TŘETÍ si každý VYBERE z průběžně zadávaných textů.

Odevzdání zbylých překladů je dobrovolné (celkem probereme 6 až 7 textů/ukázek). Pokud budete stát o zpětnou vazbu, je třeba příslušný překlad odevzdat vždy do neděle večer (deadline 22:00). U dvou povinných textů, na které bude více času než necelý týden, se prosím řiďte termínem odevzdání uvedeným na MOODLu.

Podrobný týdenní rozpis se všemi texty bude publikován na MOODLu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (23.09.2022)

Základní literatura

Crystal, D., Davy, D. Investigating English Style, New York: Longman 1995

Cvrček, V. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum 2010.

Hatim, B., Mason, I. Discourse and the translator. London, 1990.
Hatim, B., Mason, I. The Translator as Communicator. London, 1997.

Hickey, L. The Pragmatics of translation. Clevedon, 1999.

Hoffmannová, J. et al., Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

Čechová, M. et al., Stylistika současné češtiny. Praha, 2008.

Knittlová, D. Překlad a překládání. Olomouc, 2010.
Nord, Ch. Translating as a purposeful activity. Manchester, 1997.

Nord, Ch. Text analysis in translation. Amsterdam, 1991/2005.

 

Další literatura
Baker, M. In Other Words, London, 1992.
Gile, D. Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam, 1995, 2. vyd. 2009.
Hatim, B. Teaching and researching translation, London,2001.
Hatim, B. Translation. An advanced resource book. London, 2004.
Kussmaul, P. Training the translator, Amsterdam, 1995.
Lederer, M. Translation: The Interpretive Model, Manchester, 2003.
Robinson, D. Becoming a translator, Manchester, 1998.
Schaffner, Ch, Adab, B. (eds) Developing translation competence, Amsterdam, 2000.
Wilss, W. Knowledge and skills in translator behaviour, Amsterdam, 1996.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (04.10.2022)

Zapisovat se mohou pouze studenti se splněnou atestací z předmětu Úvod do teorie a praxe překladu / Překladatelská propedeutika.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html