SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to the Theory of Interpreting - ASZTT0001
Title in English: Základy teorie tlumočení
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Interchangeability : ASZTR0004
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (25.01.2017)

Zkouška - podmínkou k připuštění ke zkoušce je předložení písemné seminární práce (pokyny k vypracování na Intranetu ÚTRL), prostudování minimálně 5 publikací ze základní doporučené literatury a zvládnutí odpřednášené látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html