SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Spanish. Course III - ASZSJ3030
Title in English: Španělština III. Kurz pro pokročilé
Guaranteed by: Language Centre - Spanish (21-JCS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018 to 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 20 (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Spanish
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)
The course is designed for students with B1 knowledge of Spanish (see course description of Spanish. Course II).
It focuses on the development of both basic communication and academic skills in order to reach the expected level B2.

One-semester course, 2 sessions of 90 mins per week.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Kurz je zakončen zápočtem, který studenti a studentky obdrží po splnění následujících podmínek.

  • docházka (75% hodin)
  • plnění domácích úkolů
  • aktivní práce v hodině
  • písemná práce  na závěr semestru (60%)
Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Základní učebnice:
Cuenca, Alonso;Prieto, Rocío,  Embarque 3, moduly 6-10, Edelsa

Doplňková literatura:
Castro, Uso de la gramática española, nivel intermedio, Madrid, Edelsa

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Markéta Mlezivová (04.02.2019)

Osu kurzu tvoří učebnice Embarque 3, moduly 6-10 Doplňkové materiály pocházejí z přípravných učebnic na certifikované zkoušky, učebnic zaměřených na gramatiku či slovní zásobu a původních zdrojů ve španělském jazyce. Kurz rovnoměrně procvičuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Gramatika: opakování a další užití subjuntivu přítomného a subjuntivů minulých včetně subjuntivu plusquamperfekta (pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo), zaměření na obtížnější a problematické gramatické jevy (další užití opisných vazeb a minulých časů), složitější typy souvětí (věty přípustkové, způsobové, vztažné).

Tématické okruhy: Zdraví, turismus, pracovní trh, sdělovací prostředky, životní prostředí

Výběr z lingvoreálií (ustálená spojení, frazeologie).

Ústní projev: argumentace, debata, pohovor, prezentace odborného tématu.

Práce s textem: zejména se pracuje s texty, které se vztahují k probíranému tématu.

Rozvíjení a rozšiřování slovní zásoby se zaměřením na odborné texty.

Čtení a poslech s porozuměním.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html